Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri

 • 1
 • 35
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri

AHİ ÇELEBİ CAMİİ: Ahi Çelebi Camii Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki bir camidir. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin arkasında, Yoğurtçular sokağındadır. Banisi Ahi Çelebi'dir. Yangın ve depremlerden hasar görüp tamir edilmiştir.

 • 2
 • 35
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri

BALİ PAŞA CAMİİ (Hüma Hatun Camii) (Sultan Camii): Fatih semtinde Bali Paşa Caddesi üzerindedir. 1504 de II. Beyazıd'ın kızı Hüma Hatun tarafından eşi Sadrazam Bali Paşa adına yaptırılmıştır. 1894 depreminde çöken kubbesi 1939 de tekrar yaptırılmıştır. Tek şerefeli minaresi sağ tarafta yer alır. Kesme taştan inşa olunmuştur. 1917 de yapılan bilinçsiz onarım sonucu değerini yitirmiştir.

 • 3
 • 35
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri

ŞEHZADE CİHANGİR CAMİİ: Beyoğlu, Pürtelaş mahallesinde, Cihangir yokuşundadır. İlk cami Kanuni Sultan Süleyman tarafından Şehzade Cihangir için Mimar Sinan'a yaptırılmıştı (1559). Sonra cami deprem ve yangınlarda defalarca yıkılıp yapılmış, en son 1889'da II. Abdülhamid yenilemiştir.

 • 4
 • 35
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri

DEFTERDAR SÜLEYMAN ÇELEBİ CAMİİ: Mimar Sinan'a ait bir cami, Fatih Cibali Üsküplü caddesindeki Süleyman Çelebi Camii yahut Üsküplü camiidir. Kadir Has Üniversitesi'nin arkasında,Unkapanı'na yakındır.

 • 5
 • 35
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri

DRAMAN YUNUS CAMİİ: Draman Yunus Camii ya da Tercüman Yunus Camii İstanbul'da Fatih ilçesinde Draman'da Derviş Ali mahallesinde bir camidir. Caminin mimarı Mimar Sinan'dır. Eskiden külliye olan cami imaretinden geriye sadece cami kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın tercümanlarından Drağman Yunus Bey tarafından yaptırılmıştır. Tekke ve medreseli ilk cami Sünbüli tekkesi merkezlerindendi.

 • 6
 • 35
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri

EBULFAZL CAMİİ: Ebulfazl Camii, Beyoğlu Kılıç Ali Paşa mahallesindedir. Defterdar yokuşunda İtalyan hastanesi karşısındaki meyilli zeminde inşa edilmiştir. 1553'de yapılmış caminin mimarı Mimar Sinan'dır. 1993'de yenilenmiştir. Dikdörtgen planlı, küfeki taş-tuğla duvarlı, iki sıra pencerelidir. Son cemaat yeri ahşap direklidir. Caminin çeşmesi ön tarafta, şadırvanı avlu ortasında bulunmaktadır.

 • 7
 • 35
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri
İstanbul'daki Mimar Sinan Camileri

ESKİ VALİDE CAMİİ: Eski Valide Camii ve Külliyesi (müftülük kayıtlarına göre Atik Valide Camii) İstanbul'un Üsküdar ilçesinde II. Selim'in eşi, III. Murat'ın ise annesi Afife Nur-Bânû Valide Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış olan camii ve külliye. Yapılış tarihi 1583'tür. Külliye, cami, medrese, tekke, sıbyan mektebi, kervansaray, hamam, darülkurra, darüşşifa'dan oluşur.

BİZE ULAŞIN