Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İman konularında bazı meseleler

 • 1
 • 13
İman konularında bazı meseleler
İman konularında bazı meseleler

Büyük günah işleyenler:

İslam büyük günah işleyenleri günahkâr sayar. Onlar tövbe etmekle yükümlüdürler. Yüce Allah dilerse onları affeder. Dilerse de onlara günahları kadar azap eder.
Büyük günah işleyen dinden çıkmaz. Ancak işlediği günahı meşru sayarsa o zaman İslam'dan çıkar. Bir kişi defalarca büyük günah işleyip sonra tövbe etse ve sonradan da tövbesini bozsa yine tövbe etmekle yükümlüdür.

 • 3
 • 13
İman konularında bazı meseleler
İman konularında bazı meseleler

İmanda tereddüt olur mu?:

İman edilecek konularda tereddüt eden -tam teslim olmayan- kişi dinden çıkar. İman edilecek hususlar sadece 6 şartla sınırlı değildir. İslam'ın 5 şartı, imanın 6 şartı bir hadisin getirdiği özet bilgidir. Aslında Kuran-ı Kerim'in bütün ayetlerinin Yüce Allah'tan geldiğine inanmak, Kuran-ı Kerim'in bütün bildirdiklerinin gerçek olduğuna iman etmek imanın şartlarıdır. İmanın 6 şartı, bütün peygamberlerin müminlerine ilettikleri prensiplerdir. Hz. Peygamber (sav) de bunu ümmetine iletmiştir.

 • 4
 • 13
İman konularında bazı meseleler
İman konularında bazı meseleler

Mezhepler hak mıdır?:

Mevcut olan mezheplerin hak olduğuna inanıyoruz. Her bir müçtehit imam (İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed gibi) Kuran-ı Kerim ve hadisi şerifleri yorumlayıp görüşlerini ortaya koymuşlardır. Hepsi doğruyu bulmak için gayret etmişlerdir. İçtihatlarında temel konularda ittifak etmişlerdir. Teferruatta farklılık göstermişlerdir. Yani hepsi şu masa üzerindeki bardağın camdan olduğunu kabul etmişlerdir. Ama yarım dolu olan bardağı tanımlarken birisi yarısı dolu, diğeri yarısı boş diye tanımlamışlardır. Mezhepler elbette Hz.
Peygamber'den (s.a.v.) sonra görülmüşlerdir.

 • 5
 • 13
İman konularında bazı meseleler
İman konularında bazı meseleler

Şefaat hak mıdır?:

Şefaat, mahşer âleminde büyük günah işleyenler için söz konusu olacaktır. Şefaati; melekler, peygamberler ve Yüce Allah'ın müsaade ettiği kişiler gösterebileceklerdir. Şefaat verme yetkisi Yüce Allah'a aittir. Şefaat, bazı insanların cehennemden çıkması, bazı insanların ateşe girmemesi, bazı insanların ise cennetteki makamlarının yükselmesi için gerçekleşecektir. Şefaate iman etmeyenler bundan mahrum kalabilirler. Çünkü şefaatin tümünü inkâr, ayetlerin bir kısmını, sahih hadisleri ve ümmetin icmaını inkâr anlamına gelir.

 • 6
 • 13
İman konularında bazı meseleler
İman konularında bazı meseleler

Cennet ve cehennem ebedi midir?:

Cennet ve cehennem ebedidir. Cennete girenler oradan çıkmayacaktır. Oradaki her nimet, lezzet ebedidir. Daima değişkenlik gösterecektir.
Bıkkınlık oluşturmayacaktır.
Cehennem de ebedidir. Ama imanlı olup da günahkâr olanlar orada ebedi kalmayacaklardır. Günahları kadar azaptan sonra cehennemden çıkacaklardır.
İmansız olanlar ve şirke kalkışmış olanlar ise ebedi cehennemde kalacaklardır. Onların azabı da ebedi olacaktır.

 • 7
 • 13
İman konularında bazı meseleler
İman konularında bazı meseleler

Cennet ve cehennem şimdi var mı?:

Cennet ve cehennem şu anda yaratılmış olup vardırlar. Cennet ve cehennemi hak etmek, kıyametten sonra mahşerin akabinde olacaktır. Hz. Adem var olan cennetten çıkarılmıştır. Hz. Peygamber'e cennet ve cehennemden geleceğe ait manzaralar miraç gecesi gösterilmiştir.

BİZE ULAŞIN