Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

 • 1
 • 28
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

KOYUN- "(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin." (el-En'am / 143)

 • 2
 • 28
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

ARI- Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin." (en-Nahl / 68

 • 3
 • 28
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

ASLAN- "Aslandan kaçmaktalar." (Müddessir / 51)

 • 4
 • 28
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

AT- "Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır." (Al-i İmran / 14)

 • 5
 • 28
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

BILDIRCIN- "Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve 'Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz' (dedik). Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı." (el-Bakara / 57) "Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık; Tûr'un sağ tarafına (gelmeniz için) size vâde tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti lütfettik." (TA-HA / 80)

 • 6
 • 28
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

BİT- "Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular." (el-A'raf / 133)

 • 7
 • 28
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar
Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar

BUZAĞI- "Andolsun ki elçilerimiz (melekler) İbrahim'e müjde getirdiler ve: 'Selam (sana)' dediler. O da: '(Size de) selam' dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi." (Hud / 69) "Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz." (el-Bakara / 51)

BİZE ULAŞIN