Türkiye'nin en iyi haber sitesi

"Eserleri yakmak insanlık onuruna saldırmaktır"

Giriş Tarihi: 22.10.2014 23:22
Eserleri yakmak insanlık onuruna saldırmaktır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Güvenlik dediğimizde sadece sokak güvenliğini kastetmiyoruz, iş güvenliğini de kastediyoruz ve iş güvenliğini herhangi bir güvenlik tedbiri gibi görmüyoruz. Aksine insanın en temel hakkı olan hayat hakkını teminat altına alan bir insan hakları meselesi olarak görüyoruz" dedi.

Davutoğlu, Hak-İş Konfederasyonunun 39. kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında düzenlenen 3. Emek Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ndeki konuşmasında, emeği insanoğlunun onur sembollerinden biri olarak nitelendirdi.

Emeğinin farkında olan, emeğinin hakkını iradesiyle savunan Hak-İş Konfederasyonunun ve üyelerini hürmetle selamlayan Davutoğlu, estetik zevkine sahip olmasının, insanoğlunu diğerlerinden ayıran bir diğer unsur olduğunu belirtti.

"Biz cemil, cemal vasfına inanmışlar olarak dünyada estetiğin egemen olmasını aynı zamanda var oluşun en temel vasıflarından birinin tarih sahnesine çıkması olarak görürüz" diyen Davutoğlu, "sanatın, estetiğin yansıması" olduğunu söyledi.

Sanatı da insanı diğer varlıklardan ayıran temel hususlardan biri olarak değerlendiren Başbakan Davutoğlu, "Emek ve sanat yanyana gelince aslında insanın, varlıkların en şereflisi olma vasfını niçin kazanmış olduğunu da anlayabiliriz" diye konuştu.

Emeği insan bedeninin, sanatı ise insan ruhunun onuru olarak ifade eden Davutoğlu, "Birisi var oluşun bedensel onurunu temsil eder, diğeri ruhun estetik yansımasını oluşturur. İkisinin bir araya gelmesi de bir anlamda Hak-İş gibi bu yolda gayret sarf eden ince ve derin bir felsefi anlamı emek dünyasına katmaya çalışanların bir araya getirdiği bilinci de yansıtmaktadır" ifadesini kullandı.

Emeği onurun bir parçası olarak gördüklerini bu kapsamda emek için örgütlenen bütün yapıları da aynı hürmet, değer ve saygıyla karşıladıklarını vurgulayan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanoğluna 'alın terinden daha hayırlı bir şey yoktur' diyen bir inancın temsilcileriyiz. Bu anlamda da alın terimizle elde ettiğimiz bir lokma ekmeği, alın terin olmadan, başka yollarla elde edilmiş bir alem mala tercih ederiz. Helal yolla kazanılmış ve neslimize helal yolla ikram edilmiş bir lokma gıdayı, ekmeği bu anlamda karşılığında ne servet konursa konulsun bütün servetlerin terk edileceği, terk edilmesi gerektiği bir gayret ve cehd yolu olarak da görürüz. Buradan helal rızık için yola çıkmış olan, şu anda biz burada dururken, bu güzel törende bir arada iken toprak altında maden ocaklarında ya da inşaatlarda zor ve riskli şartlarda çalışmakta olan emekçilerimizi bir kez daha buradan hürmetle selamlıyorum. Allah onların emeğini her zaman değerli kılsın, onları bütün kazalardan da azade eylesin. Onların nesillerine de helal rızık ile yaşamayı nasip eylesin. İnsanoğlunun bu özelliği, inancımızın bu temel felsefesi bu topraklara Ahi Evran kültürü olarak yansımıştır."

"AHİLİĞİN O BÜYÜK ÇINARININ BUGÜNKÜ DALLARIDIR"

Ahi Evran törenlerine birçok defa katıldığını hatırlatan Davutoğlu, "Hak-İş ve benzeri, emek onuru için çalışan kuruluşlar Ahiliğin o büyük çınarının bugünkü dallarıdır. O ahlak felsefesini emek dünyasına egemen kılmak için çalışmaktadırlar ve bu anlamda sadece sendikal kuruluşlar olarak haklı bir hak mücadelesini yürütmezler, aynı zamanda bu topraklardaki kültürel değerlerimizin mücessem halini yansıtırlar, temsil ederler" ifadelerini kullandı.

Hak-İş'i modern toplumun en önemli sendikal kuruluşlarından biri olarak nitelendiren Davutoğlu, "Herhangi bir modern toplumda ki bizim toplumumuzda olduğu gibi, herhangi bir sendikal kuruluş, kendi üyelerinin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için ne yapmaları gerekiyorsa onları en iyi şekilde yapmıştır, yapmaya devam etmektedir, her yerde emekçilerimizin, işçilerimizin haklarının takipçisi olmuştur" diye konuştu.

Bu sebeple kuruluşlara teşekkür eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bütün bunlar 21. yüzyılda hem insanlık onurunu temsil etme hem bu toprakların kültürel değerlerini temsil etme, emeği bu değerler içinde yorumlama hem de modern şartlarda sendikal hakların öncüsü, takipçisi olma yolunda 39 yıldır yürütülen çaba, bugün artık olgunlaşmış, kurumsallaşmış, gelenekselleşmiş bir nitelik kazanmıştır. Nice yıllara inşallah ulaşması dileğiyle bu yıl dönümünü tekrar tebrik ediyorum."

"HER BİR EMEKÇİMİZİN ALIN TERİ KUTSALDIR"


Hükümet olarak 1,5 ayı doldurduklarını, bu sürede Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile 5 defa bir araya geldiklerine dikkati çeken Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süre içinde bir başbakan bir sendika başkanıyla 5 kez buluşup neler konuşmuş olabilir? Sadece Hak-İş sendikası başkanı değil, diğer sendika temsilcileriyle de kimiyle 3, kimiyle 2, kimiyle 4-5 görüşmemiz oldu. Aslında bu istatistik dahi -ki bazen bakanlarımızla Bakanlar Kurulu dışında 5'er kez bir araya gelemediğimiz olabiliyor, Bakanlar Kurulu'nda sürekli görüşmelerimiz dışında- bizim sendikal faaliyetlere ve emek dünyasına, emekçilere verdiğimiz değeri gösterir."

Yaptıkları her görüşmenin ayrı bir anlamı olduğunu ifade eden Davutoğlu, ilk görüşmenin kamuoyunun "asansör kazası" olarak adlandırdığı kazanın ardından olduğunu hatırlattı. Kazada hayatını kaybeden işçilere bir kez daha rahmet dileyen Davutoğlu, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

62. Hükümetin güvenoyu olmasının ardından ilk Bakanlar Kurulu toplantısın gündeminin emekçilerin can, iş güvenliği olduğunu hatırlatan Başbakan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Başka birçok konu vardı bekleyen. Sadece konjonktürel olarak o gün bu olay olduğu için bunu gündemimizin önüne almadık çünkü nihayetinde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesini sadece iyi bir şiar, söylediğinde insanları, kitleleri mitinglerde heyecanlandıran bir temel ilke olarak benimsemiyoruz, aynı zamanda uygulanması gereken bir ilke olarak benimsiyoruz. Eğer emekçilerimizin iş güvenliği konusunda sıkıntıları varsa öncelikle onun ele alınması lazım. Her bir emekçimizin alın teri kutsaldır, o onurunun parçası olan bedeninin güvenliği kutsaldır, bu sebeple bu konuyu gündeme aldık."

"GÜVENLİĞİ, İNSAN HAKLARI MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

İlk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını da ziyaret ettiğini anımsatan Davutoğlu, iş güvenliğini bütünüyle masaya yatırdıklarını hatırlattı. Bu toplantının ardından bütün sendika temsilcileri ve iş veren kuruluşlarıyla bir araya geldiğini belirten Davutoğlu, başkanlık ettiği toplantıdaki sendikacılar ve iş veren kuruluşlarını aralarındaki iletişimden dolayı tebrik etti.

Görüş alışverişinin medeni bir ortamda gerçekleşmesinden memnun olduğunu belirten Başbakan Davutoğlu "Bu uyumu görmekten de toplumumuz adına büyük zevk aldığım bir toplantı gerçekleştirdik ve iş güvenliği konusunda bütün katılımcıların kabul ettiği, mutabık kaldığı temel ilkeler çerçevesinde bir eylem planı hazırladık" dedi.

Söz konusu eylem planının ilk taslağının Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu dile getiren Davutoğlu, "Daha sonra tekrar derinlemesine bir çalışma yürütülüyor. İnşallah ilk fırsatta bu çerçevedeki yasal düzenlemeyi tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

"Güvenlik" denildiğinde sadece sokak güvenliğini kastetmediklerini vurgulayan Başbakan Davutoğlu, "İş güvenliğini de kastediyoruz ve iş güvenliğini herhangi bir güvenlik tedbiri gibi görmüyoruz. Aksine insanın en temel hakkı olan hayat hakkını teminat altına alan bir insan hakları meselesi olarak görüyoruz" dedi.

Önümüzdeki günlerde, bütün sendikaların ve işverenlerin katıldığı bir toplantıda, en tehlikeli sektör gruplarından başlamak üzere konuyu görüşeceklerini bildiren Davutoğlu, yasal ve ekonomik tedbirlerle konuya akılcı bir çözüm bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

Başbakan Davutoğlu, "Emekçilerimizin canları, hayatları ve onların o şartlarda çalışırken evlerinde onların dönmesini bekleyen evlatlarının, eşlerinin huzuru, bizim siyasetimizin temel amaçlarından. Onların korunması, siyasetin ahlaki ilkelerinden olarak gördüğümüz temel ilkelerinden biridir. Bu çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

"ESERLERİ YAKMAK İNSANLIK ONURUNA SALDIRMAKTIR"

Karma İstişare Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin AB perspektifini ve evrensel standartlarında çalışma şartlarını nasıl temin edileceği hususunu konuştuklarını anımsatan Davutoğlu, "6-7 Eylül olaylarını çağrıştıran" 6-7 Ekim olaylarının ardından, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan sektör temsilcileriyle TOBB'da buluştuklarını söyledi.

Bu gelişmelerin siyasi alanın gelişmeleri olarak görülebileceğine işaret eden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayır, orada yakılan her bir iş yerinde, yakılan her bir araçta, her bir binada, ambulansta, kütüphanede, o kütüphanede yanan her bir kitapta insan onurunun temel dayanağı olan insan emeği vardır. Bu talanı yapanlar, sadece o binalara hakaret etmiş olmadılar, o binaları yıkmış yakmış olmadılar, o eserleri yok etmiş olmadılar; insanlık onuruna da saldırmış oldular çünkü onların her biri insan emeğinin ürünüydü. İnsan emeğine saygı gösterenler, o emeğin ürünü olan eserlere de saygı gösterirler. Alın teri ile ortaya konmuş eserleri yüzlerce, binlerce on binlerce insanın alın teriyle ortaya çıkmış eserleri bir molotofkokteyliyle bir talanla ateşli silahlarla yakmak suretiyle yok etmek insanlık onuruna saldırmaktır."
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"Eserleri yakmak insanlık onuruna saldırmaktır"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN