Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sayıştay, İmamoğlu’nun ’yle ilgili yalanlarını 11 maddeyle çürüttü

adayının gösterdiği sahte belgelerle ilgili Sayıştay açıklaması: Raporlarımızda iddia edilen değerlendirmeler yok. Farazi hesaplamalar yapılarak algı oluşturulmaya çalışılıyor

Sayıştay, İmamoğlu’nun İBB’yle ilgili yalanlarını 11 maddeyle çürüttü

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta İBB'nin zarar ettiğine dair Sayıştay raporu diyerek göstermeye çalıştığı sahte belgelerle ilgili en detaylı açıklama dün geldi. Sayıştay, CHP ve İmamoğlu'nun gerçek dışı bilgiler ve yanlış çıkarımlarla halkı aldatmaya çalışmasını 11 maddeli basın açıklamasıyla boşa çıkardı. "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun TV'de ve twitter hesabında bahsedilen hususların hiçbirisi ifade edildiği gibi "usulsüzlük" veya "kamu zararı" sonucunu doğuran işlemler değildir. Bu bilinen bir husus olduğu halde, gelir, gider, hasılat, kar ve kar payı gibi teknik kavramları ve bunlara ilişkin tutarları birbirine karıştırmak ve bir takım farazi hesaplamalar da yapmak suretiyle kamunun zarara uğratıldığı yönünde algı oluşturacak şekilde açıklama yapılması maksatlı ve iyi niyetli olmayan bir yaklaşımın sonucudur. Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB'nin bazı STK'lara yardım yaptığına ilişkin bir değerlendirme bulunmamaktadır" denilen açıklamada 11 yalana 11 net cevap yer aldı.

YOLSUZLUK DEĞERLENDİRMESİ MAKSATLI
Basın açıklamasında Sayıştay raporlarındaki tespit ve öneriler kamuda iyi yönetimin güçlendirilmesi çerçevesinde yapılmaktadır. Kamu zararına neden olunduğu algısı doğuracak şekilde usulsüzlük / yolsuzluk değerlendirmesi yapılması maksatlı ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür değerlendirmeler kanunla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Sayıştay'ın "Kamu yönetiminde hesap verebilirliğin artırılması ve kamu yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlama fonksiyonuna zarar vermektedir" denildi.

Sayıştay'dan CHP'ye yalanlama

1- KİPTAŞ'LA İLGİLİ KAR DAĞITIMI YAPILMIŞTIR
İBB'nin %99,7 oranında hissesine sahip olduğu KİPTAŞ'ın geçmiş yıllara ilişkin karının dağıtılması konusunda önceki yıllarda kar dağıtımı kararı alınmadığı için herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 2017 yılında ise kar dağıtımı kararı verilmiş ancak 2017 yılı sonunda kar dağıtımı yapılmadığı görülerek bulgu konusu edilmiş, kar dağıtımının gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Nitekim, raporda yer verilen bulgu çerçevesinde kar dağıtımı 2018 yılında yapılmış olup her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

2- GAYRİMENKUL DEVRİNDE ZARAR YOK
İki kamu idaresi (Milli Savunma Bakanlığı ve İBB) arasında Milli Savunma Bakanlığına ait bazı tesislerin onarılması karşılığında kimi gayrimenkullerin İBB'ye devredilmesi konusunda protokol yapılmıştır. Bu protokol kapsamındaki tesislerin onarım işlemleri İBB tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık olarak bazı gayrimenkullerin İBB'ye devir işlemi gerçekleştirilmiş, ancak İBB dışındaki bazı idari süreçler nedeniyle iki kamu kurumu arasındaki devir işlemlerinden bir kısmı tamamlanamamıştır. Raporda gayrimenkul devirlerine ilişkin süreçlerin hızlandırılması tavsiye edilmiş olup,her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'nun Sayıştay Raporu yalanına tepki

3- HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATIYLA İLGİLİ İDDİA DOĞRU DEĞİL
"Belediyeye ait gayrimenkullerden alınan ecrimisiller (haksız işgal tazminatı) düşük tahsil edilmiştir" iddiasına ilişkin olarak; kamu idaresi cevabında Belediye'ye ait gayrimenkullerin fuzuli şâgiller ce kullanılmasının karşılığı olan ecrimisil tahsilatı yapıldığı, ancak bazı gayrimenkullere ilişkin olarak mahkeme süreçleri ve mevzuattan kaynaklanan (idarenin insiyatifi dışındaki) sebeplerle aksamalar olduğu değerlendirilmiştir. Raporda, ecrimisil tahsilatına ilişkin süreçlerin daha etkin takibi tavsiyesinde bulunulmuştur ve kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

4- HEPSİ EMANET HESAPTA
"Kesilen asgari ücret destek tutarları Hazine'ye gönderilmemiştir" iddiasına ilişkin olarak; Mevzuat uyarınca belediyelerin, hizmet aldıkları yüklencilere yaptıkları ödemelerden kesmeleri gereken "asgari ücret destek tutarlarını" Hazineye aktarmaması eleştirilmiş, belediye ise kesintinin Hazineye aktarılmasına ilişkin açık bir hüküm bulunmamasını gerekçe göstererek emanet hesaplarına almıştır. Raporda, emanet hesaplarında tutulan söz konusu tutarların Hazineye aktarılması tavsiye edilmiş olup, her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

5- MUHTAÇLARA YARDIMDA ETKİN YÖNETİM TAVSİYESİ
İBB, İstanbulkart ile muhtaç ailere, zincir marketler aracılığıyla uygun fiyatlı alış veriş imkanı sağlamak suretiyle sosyal yardım yapmaktadır. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla yardım sisteminin yeniden değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur. Raporda yardım sisteminin gözden geçirilerek daha etkin hale getirilmesi tavsiye edilmiş olup, her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

Binali Yıldırım: "Ekrem Bey, yalanı alışkanlık haline getirdi"

6- İHALE İDDİALARI GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR
Personel taşıma hizmet alımı ihalesinin kapsamında olmayan işlerin, bu kapsama dahil edilmesine ilişkin tespit ihalenin ve işin gerçekleştirilmesi süreçlerinde hata yapılması ile ilgili olmayıp, ihaleye çıkılan işin kapsamının olması gerekenden daha geniş belirlenmesine ilişkindir. İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin mevzuata aykırılık tespiti bulunmamakta. Tespitlerden ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı sonucuna varılması gerçekle bağdaşmamaktadır. İhalede herhangi bir usulsüzlük yada her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

7- VARSAYIMLARA DAYALI GELİR KAYBI YAPILAMAZ
"Taşınmazların bedelsiz kullandırılması" iddiasına ilişkin olarak; 1982'de yürürlüğe giren 2705 sayılı kanun uyarınca İETT bünyesindeki elektrik hizmetleri Türkiye Elektrik Kurumu'na (TEK) devredilmiştir. Gayrimenkullerden bir kısmının TEK'e devredilmesine rağmen, bir kısmının ise yargı süreçleri devam ettiğinden devir işlemlerinin tamamlanamadığı tespit edilmiştir. Sözkonusu taşınmazlara ilişkin yargı süreçleri devam ettiğinden, bir takım varsayımlara dayalı olarak gelir kaybı yapılamaz. Herhangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

8- ELEKTRİK VERGİSİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOK
"Elektrik enerjisi alımlarında mevzuata aykırı olarak Elektrik Tüketim Vergisi ödenmiştir" iddiasına ilişkin olarak; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca elektrik ve havagazı tüketenler Elektrik ve havagazı Tüketim Vergisi ödemektedir. İSKİ de elektrik tüketim tutarı üzerinden söz konusu vergiyi ödemektedir. Ancak, mevzuat gereği İSKİ'nin bu vergiden muaf olması gerektiği değerlendirilmiştir. Raporda İSKİ'nin Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden muaf olduğuna ilişkin hususaçıklığa kavuşturularak İSKİ'nin Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ödememesi gerektiği belirtilmiştir. Kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

9- İSKİ İNDİRİMİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOK
İndirimli su tarifesi uygulanmasına ilişkin olarak, İSKİ nin "Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca uyguladığı tarifeden kaynaklı olarak bazı tesis ve binalara indirimli tarife uygulamaktadır. Söz konusu işlemler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Raporda söz konusu yönetmeliğin 2560 sayılı İSKİ'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi tavsiye edilmiştir. Her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

10- İSKİ TESİSLERİNDEKİ ELEKTRİK İÇİN SANAYİ TARİFESİ TAVSİYESİ
İSKİ'ye ait içme suyu arıtma tesislerinden bazılarında kullanılan elektrik bedelinin sanayi tarifesi yerine ticarethane tarifesi üzerinden ödendiği tespit edilmiş olup, İSKİ tarafından bu tesislerin sanayi tesisi olduğuna ilişkin diğer kuruluşlar nezdinde idari süreçler başlatılmış ancak sonuçlandırılamamıştır. Raporda diğer idareler nezdinde söz konusu süreçlerin sonuçlandırılarak ticarethane tarifesi yerine sanayi tarifesi üzerinden elektrik bedeli ödenmesi tavsiye edilmiştir. Her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

11- YÜKLENİCİYE ÖDENEN BEDELDE KAMU ZARARI TESPİT EDİLMEDİ
Bağımsız ihale edilmesi gereken işlerin iş artışı yoluyla aynı yükleniciye yaptırılması usulü eleştirilmiştir. Açıklamalarda kamu zararı olduğu iddia edilen 2.000.000 TL, mevcut sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan iş karşılığında yükleniciye ödenen bedeldir, kamu zararına ilişkin bir tutar değildir. Raporda, kullanılan satın alma usulüne ilişkin eleştiri ve öneriye yer verilmiş olup, her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayıştay, İmamoğlu’nun İBB’yle ilgili yalanlarını 11 maddeyle çürüttü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN