Leasingde sözleşme sayısı ikinci çeyrekte ikiye katlandı

Leasingde sözleşme sayısı ikinci çeyrekte ikiye katlandı

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde öncü rolü ihracat. sanayi ve yatırımlar üstlendi. Yatırımların finansmanında aktif rol oynayan leasing sektöründe de sözleşme sayısı ikinci çeyrekte yüzde 93 arttı

 

OKTAY ÖZDABAKOĞLU


Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 ile 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Türkiye bu performansı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer aldı. İkinci çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırım ve net dış talepten gelirken, mal ve hizmet ihracatının katkısı 10.8 puan ile 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sanayinin ikinci çeyrekte büyümeye katkısı 7.5 puana yaklaştı. Başka bir ifade ile büyümenin üçte biri sanayi tarafından sağlandı. Geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 17. 7 küçülen imalat sanayi de bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 43.4 büyüme gösterdi. Toplam yatırımlardaki güçlü seyir bu yılın ikinci çeyreğinde de devam etti. Yüzde 20.3 büyüyen yatırımlar büyümeye 5.37 puanlık katkı sağladı. Yatırımların ayrıntısına bakıldığında makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 35.2'lik büyüme dikkat çekici.

YATIRIMA LEASİNG KATKISI
Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki hızlı büyümesinde sanayi ve yatırımlar ön plana çıkarken, bu yatırımların finansmanında leasing sektörünün de katkısı tarihi seviyelere ulaştı. Yatırım malının mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde kalarak, önceden belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen satın alma opsiyonu üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman aracı olan leasing (finansal kiralama) sektörünün ekonomiye katkısı her geçen yıl büyüyor.

63.4 MİLYAR TL ALACAK

Leasing sektörün aktif büyüklüğü önceki yılın ilk yarısına göre, yüzde 25.4 artışla 79 milyar 763 milyon liraya çıkarken, leasing alacakları aynı dönemde yüzde 21.4 büyümeyle 63 milyar 411 milyon liraya ulaştı. 2019 verilerine göre Türkiye'deki toplam makine-teçhizat yatırımı 417 milyar TL iken 2020 yılında söz konusu tutar 576 milyar liraya yükseldi. Bu yatırımların 2019 yılında yüzde 2.68'i, 2020 yılında ise önemli bir artış ile yüzde 3.5'i leasing kanalıyla yapılan makine-teçhizat yatırımlarından oluştu. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3.56'ya çıkan söz konusu oranın 2021 sonunda daha da yükselmesi bekleniyor.

6 AYDA 156.2 MİLYAR TL HACİM
2021 Haziran sonu itibarıyla halen 22 leasing şirketinin 116 şube ile faaliyet gösterdiği sektörde bin 209 çalışan istihdam ediliyor. Sektörün müşteri sayısı ise yılın ikinci çeyreğinde 35 bin 298'e ulaştı. Leasing sektöründe 2020'nin ilk altı ayında 9.4 milyar lira olan işlem hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 61 artarak 15.2 milyar liraya ulaştı. İşlem hacmi dolar bazında ise yüzde 31'lik büyüme ile 1 milyar 442 milyon dolardan 1 milyar 895 milyon dolara çıktı.

 

Aynı dönemlerde sözleşme adetleri ise yüzde 78'lik artışla 5 bin 408'ten 9 bin 611'e yükseldi. Leasing sektöründeki gelişim, ekonomide yüzde 21.7'lik büyümenin yaşandığı ikinci çeyrekte daha da belirginleşti. 2021'in ikinci çeyreğinde işlem hacmi TL bazında yüzde 60 artarak 8.3 milyar lirayı geçerken, dolar bazında ise yüzde 31'lik büyüme ile 990.9 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde sözleşme sayısı yüzde 93 artışla 2 bin 533'ten 4 bin 896'ya yükseldi. 2021 yılı sonunda leasing işlemleri yoluyla ekonomiye sağlanan katkının 4 milyar doları aşması bekleniyor.

YATIRIMLARA FİNANSMAN

Orta ve uzun vadeli bir yatırım kredisi olan leasing, yeni yatırım yapan, işletmesini büyütmek isteyen, kapasite artışına yönelik makine ve teçhizat yatırımı planlayan küçük işletme, KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikli her tür işletmenin vazgeçilmez finansman araçları arasında yer alıyor. Yatırımcının ilgili leasing şirketine başvurusu ve kredi değerlendirmesinin ardından adeta yatırımcının yerine geçerek, yatırımcı adına neredeyse bütün yurtiçi ve yurtdışı satın alma, gümrük operasyonlarını yöneten leasing şirketleri işletmelerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

YÜZDE 1'LİK KDV AVANTAJI

Yatırımcılara sağlanan yüzde 1'lik KDV avantajının yanı sıra leasing şirketlerinin satın alma ve operasyon servislerinin uzmanlıkları özellikle konuyla ilgili kadro istihdam etmeyen küçük ve orta ölçekli firmaları hem operasyonel maliyetlerden hem de operasonel ve hukuki risklerden koruyor.

NAKİT AKIŞINA KATKI
Geri ödeme koşullarının çoğunlukla vade boyunca değişmemesi, daha hızlı kredi tahsisi yapılması sektörün, yatırım yapmak isteyen işletmelere sağladığı diğer faydalar arasında yer alıyor. Bilanço ihtiyaçları için aylık kira ödemeleri ile satın alma yapılması da işletmelerin nakit akışlarının düzenlenmesinde ciddi avantaj sağlıyor.

İNŞAAT VE TEKSTİLİN PAYINDA HIZLI ARTIŞ

Leasing sektörünün işlem hacminin sektörel bazdaki dağılımı ekonomide yaşanan büyümenin de aynasını oluşturdu. İş ve inşaat makinelerinin 2020'nin ilk yarısında yüzde 14.7 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 24.1'e çıktı. Tekstil makinelerinin payı yüzde 9.8'den 12.4'e, karayolu taşıtlarının payı yüzde 9.2'den 11.9'a yükseldi. Gayrimenkul payı ise yüzde 21.1'den 5.6'ya geriledi. Tarim ve hayvancılık makinelerinin payı ise 2 kata yakın artarak yüzde 2.9'dan 5.6'ya fırladı. İkinci çeyrek bazında bakıldığında ise iş ve inşaat makinelerinin payının yüzde 15.7'den 24.9'a, tekstil makinelerinin payının yüzde 8.2'den 12.8'e, karayolu taşıtlarının payının ise 8.3'den 12.5'e çıktığı gözlendi.

LEASİNGİN AVANTAJLARI

Orta ve uzun vadeli finansman: Firmalar, orta ve uzun vadeli finansman imkanı ile yatırımlarını gerçekleştirebilirler.
Gayrimenkulun payı ise yüzde 21.projenin yüzde 100'üne kadar finansman imkanı sağlanabilir.
Esnek kira ödeme planı: Firmalar, nakit akışlarına uygun, kendilerinin belirleyeceği esnek kira ödeme planları ile yatırımlarını zorlanmadan gerçekleştirebilirler.
Kira süresi boyunca değişmeyen sabit kira ödemeleri: Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiraların sabit kalması avantajı kullanılarak, ileriye dönük plan ve yatırımlar daha kolay yapılabilir.
Alternatif finansman imkânı: Firmalar yatırımlarını leasing yöntemiyle finanse ederek özkaynaklarını kullanmamış olurlar.
Amortisman: Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır. Aylık ödemelerin faiz kısmı kiracı tarafından gider kaydedilir.
Vergi, resim, harç muafiyeti: Leasing sözleşmeleri ve Leasing için teminat alınmasına ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır.
Operasyonel kolaylık: Leasing işlemine ilişkin tüm satınalma ve ithalat işlemleri leasing şirketi tarafından gerçekleştirilir. Böylece firmalar satınalma ile ilgili operasyonel yüklerden kurtularak,ekipmanlarına sahip olabilirler.