: Memura sanat yolu açık…

özel... Devlet memurlarının ek iş yapmalarıyla ilgili sınırları çizen çok sayıda düzenleme mevzuatımızda bulunuyor. Özellikle ticaret yapmaları ile ilgili yasaklar bulunuyor. Ancak telif karşılığında iş yapmaları, eser üretmeleri, reklam filmlerinde, TV dizilerinde rol almaları belli şartlar dahilinde mümkün oluyor.

Giriş Tarihi: 27.2.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 13:20
Sabah Memurlar: Memura sanat yolu açık…

Devlet memurları misafir sanatçı olarak tiyatrolarda görev alabilir mi? Devlet memurunun Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne bağlı olarak sahnelenen tiyatro oyunlarında Misafir Sanatçı olarak görev alması mümkün mü? Şimdi bu sorunun cevabına bakalım…

MEVZUAT NE DİYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde ; "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan;5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseleri Kanununun 'Amaç' başlıklı 1 inci maddesinde; "Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyotelevizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir." ifadesi yer almaktadır. Ayrıca, yine 5846 sayılı Kanununun 'Kapsam' başlıklı 1/A maddesinde; "Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yargı yollarını ve yaptırımları ile Kültür Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunu kapsamaktadır." hükmü yer almaktadır.

SONUCA BAKARSAK

Bu itibarla, Devlet memurlarının tiyatro oyununda Misafir Sanatçı olarak, mesai saatleri dışında icra edilmesi , herhangi bir akit ile işverene bağlanılmaması ve sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi kaydıyla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseleri Kanunu kapsamında mümkün bulunmaktadır.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Memurlar: Memura sanat yolu açık…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN