yanıtlıyor! Yönetici kadrolarına atanacaklar dikkat!

milyonlarca kişiyi ilgilendiren soruları yanıtlamaya devam ediyor. Yönetici kadrolarına atamada fiili hizmet süresi zammı dikkate alınır mı? Sabah Memurlar cevaplıyor. Siz sorun Sabah Memurlar cevaplasın!

Giriş Tarihi: 17.4.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 17.4.2019 16:24
Sabah Memurlar yanıtlıyor! Yönetici kadrolarına atanacaklar dikkat!

SORU :657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine göre üst dereceli kadrolara yapılacak olan atamalarda aranan hizmet süresinin hesabında, fiili hizmet süresi zammının dikkate alınması mümkün mü?

MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde, "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin?

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında? 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin?Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır." hükmüne yer verilmek suretiyle Devlet memurlarının derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, kazanılmış hak aylık derecelerinin üzerindeki 1-4 dereceli kadrolara atama yapılabilmesinin usul ve esasları düzenlenmiş olup, söz konusu madde kapsamında aranan hizmet süresinin hesabında değerlendirilmesi öngörülen süreler arasında fiili hizmet süresi zammına yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Fiilî hizmet süresi zammı" başlıklı 40 ıncı maddesinde, "Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir…" hükmüne yer verilmek suretiyle anılan madde kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, çalışma süreleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen gün sayılarının eklenmesini öngören fiili hizmet süresi zammı emeklilik mevzuatını ilgilendiren özel bir düzenlemedir.

SONUÇ

Bu itibarla, ilgili mevzuatına göre prim ödeme gün sayılarının hesabında dikkate alınan fiili hizmet süresi zammının, emeklilik mevzuatını ilgilendiren bir husus olması ve konu hakkında ayrıca bir düzenleme bulunmaması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine göre yapılacak olan atamalara ilişkin aranan hizmet süresinin hesabında fiili hizmet süresi zammının dikkate alınamayacağı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Memurlar yanıtlıyor! Yönetici kadrolarına atanacaklar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN