Sabah Memurlar: Memurlar dikkat! Daha önce olarak görev alanlar...

Memuriyetten önce olarak çalışılan süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?sabah memurlar konu hakkında sizlerden gelen soruyu cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 12:16
Sabah Memurlar: Memurlar dikkat! Daha önce korucu olarak görev alanlar...

Soru: Devlet memuru olarak görev yapmaktayım. Memuriyetten önce 442 Köy Kanununun 74 üncü maddesi kapsamında güvenlik korucusu olarak çalıştığı sürelerin, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi mümkün mü?

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademe hesabında değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmekte olup, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Mezkur maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasında ise? teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ve avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyet dışında, yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak ifa ettikleri süreler ile resmi veya özel kurumlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin, mezkur Kanunun 87'nci maddesi kapsamındaki kurumlar için tamamının, diğerleri için ise ¾ ünün, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürelerin ¾ ünün, özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin ? ünün derece ve kademe hesabında değerlendirilebileceği ancak bu şekilde değerlendirilebilecek sürelerden sadece özel sektörde geçen sürenin 12 yılı geçemeyeceği ifade edilmiştir.

Ayrıca, mezkur fıkrada 2834 ve 2836 sayılı Kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin ise bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin en fazla 12 yılının kademe ve derece hesabında değerlendirilmesi öngörülmüşken, genel idare hizmetleri sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan memurlar açısından aynı sürelerin değerlendirilmesine imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer yandan, 18/03/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında? "Cumhurbaşkanınca tespit edilecek illerde? olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplere ve şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması veya her ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması hallerinde, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yeteri kadar güvenlik korucusu görevlendirilmesi kararlaştırılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Sigortalı sayılanlar" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde? "Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından?

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, sigortalı sayılırlar." hükmüne ve Ek 15 inci maddesinde ise? "442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır…" hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde? Devlet memuru kadrosunda görev yapan memurun , memuriyetten önce 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesi kapsamında güvenlik korucusu olarak çalıştığı sürelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C maddesinde yardımcı hizmetler sınıfına ilişkin bir düzenleme bulunmaması sebebiyle, bu durumda olanların kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Memurlar: Memurlar dikkat! Daha önce korucu olarak görev alanlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN