Sabah memurlar yanıtlıyor: Uyku apne sendromu olanlar şoförlük yapabilir mi?

Ortaokul mezunu olan"şoför" unvanlı kadroda görev yapmakta olan ve hakem hastaneden "uyku apne sendromu şoförlük yapamaz" şeklinde sağlık kurulu raporu bulunan personelin çalıştığı kurumda "memur" unvanlı kadroya atanması mümkün mü? Sabah memurlar sorularınızı yanıtlıyor.

Giriş Tarihi: 16.7.2019 17:00
Sabah memurlar yanıtlıyor: Uyku apne sendromu olanlar şoförlük yapabilir mi?

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve(III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

Aynı Genel Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde de? "…Aynı düzeyde görev: Kurumların? hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri, Üst görev: hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, Alt görev hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri…ifade eder." hükmü düzenlenmiştir.

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim? Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Görev grupları" başlıklı 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının "İdari Hizmetleri Grubu" başlıklı (d) bendinde, "… 2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma? memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi," ve "Yardımcı Hizmetler Grubu" başlıklı (e) bendinde de, "1) Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, itfaiyeci, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, terzi." kadrolarına yer verilmiş ve "Görevde yükselme sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, "Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör kadrolarına atanabilmek için?

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak," hükmüne ve (i) bendinde "Şoför kadrosuna atanabilmek için?

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) En az 3 yıllık

(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak," hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin "Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma" başlıklı 20'nci? maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde ise? "Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir.

Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü düzenlenmiştir.

Bu itibarla; "şoför" kadrosunda görev yapmakta olan ve ortaokul mezunu olan personelin , idari hizmetler grubunda yer alan "memur" ve aynı düzeyde diğer kadrolara atanabilmesi için gerekli olan "en az orta öğretim mezunu olmak" şartını taşımadığından anılan unvanlara atanabilmesinin mümkün bulunmadığı, ancak ilgilinin talebinin bulunması halinde, "Yardımcı Hizmetler Grubu"nda sayılan alt görevlere atanabilmesinin ise, mevzuatla aranan diğer şartları da taşıması kaydıyla çalıştığı kurumun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar yanıtlıyor: Uyku apne sendromu olanlar şoförlük yapabilir mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN