Sabah memurlar: Uzman jandarma olanlar dikkat!

Sabah memurlar sorularınızı yanıtlıyor. Uzman Jandarma olunda geçen eğitim süreleri memuriyet hizmetinde değerlendirilir mi?

Giriş Tarihi: 4.10.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 11:52
Sabah memurlar: Uzman jandarma olanlar dikkat!

Soru: Kamu kurumunda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmaktayım. Memuriyetten önce Uzman Jandarma Okulu'nda eğitim gördüm. Burada geçen eğitim-öğretim süresinin memuriyet hizmetinde değerlendirilmesi mümkün mü?

Cevap

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun" Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" başlıklı 71 inci maddesinde; "…Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez…" hükmüne, "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde ise; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler..." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, 18/03/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun "Hizmet süresi" başlıklı 5 inci maddesinde; "Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir…" hükmü ile memur kadrolarına ataması yapılan personelin intibakı yapılırken memuriyete giriş derece ve kademelerinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca belirleneceği ve uzman erbaşlıkta geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa ederek memuriyete atanan ilgilerin hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi işlemi de uzman erbaşlar ile aynı usulde yapılmaktadır.

Öte yandan, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun "Yetiştirme" başlıklı 5 inci maddesinin son fıkrasında; "Bunlardan muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanların, sağlık kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenler hariç olmak üzere, okulda geçen süreleri hizmetlerinden sayılmaz." hükmü yer almaktadır.

Öncelikle şu genel kuralı belirtelim .memuriyetten önce Uzman Jandarma Okulu'nda geçen eğitim-öğretim süresinin 3466 sayılı Kanunun mezkur hükmü gereğince kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta

Bu itibarla; sizin, memuriyetten önce Uzman Jandarma Okulu'nda geçen eğitim-öğretim süresinin 3466 sayılı Kanunun mezkur hükmü gereğince memuriyet hizmetinde bir başka değişle kazanılmış hak aylığında değerlendirilememektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Uzman jandarma olanlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN