Sabah memurlar: Büyükşehir belediyeleri dikkat! Makam ve görev tazminatı...

Büyükşehir belediyelerinde görev yapan I. hukuk müşaviri ile daire başkanlarına Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesi hükmü çerçevesinde makam ve görev tazminatı ödenmesi mümkün mü? Sabah memurlar cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 16:59 ABONE OL
Sabah memurlar: Büyükşehir belediyeleri dikkat! Makam ve görev tazminatı...

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesinin (a) fıkrasında; "Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez." hükmü bulunmaktadır. Bahsi geçen (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde de makam tazminatı ödenecek kadro ve görev unvanları sayılmakta olup; büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarında görev yapan I. hukuk müşaviri ile daire başkanlarının söz konusu cetvelde yer almadığı görülmektedir.

Öte yandan, 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde; "A) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir. Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır. … C) (A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden, 1 - 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. …" hükmü bulunmakta olup; söz konusu hükümde görev tazminatından faydalanacak olanlar düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında; "Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar." hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca mezkur Kanunun 2 nci maddesinde; "Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar." hükmü yer almakta olup; büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşları söz konusu Kanun kapsamında bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, 5216 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde büyükşehir belediyelerinde görev yapan I. hukuk müşaviri ile daire başkanları, bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan faydalanmaktayken, büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarında bahsi geçen unvanlarda görev yapanların söz konusu ödemelerden faydalanacağına ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir.

Bu itibarla, Genel Müdürlüğünüzde I. hukuk müşaviri ile daire başkanı olarak görev yapan personele makam ve görev tazminatı ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Büyükşehir belediyeleri dikkat! Makam ve görev tazminatı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN