Sabah memurlar: kararı ile dönen memurların hakları nasıl olacak?

Kamu kurumlarının dikkatine! kararı ile görevine dönen memurunuz varsa haklarını nasıl kullandıracaksınız? Sabah memurlar bu konuda size yol gösteriyor. Sabah memurlar sizlerden gelen soruları cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:32 ABONE OL
Sabah memurlar: OHAL kararı ile dönen memurların yıllık izin hakları nasıl olacak?

Soru: Çalıştığımız kurumda görev yapan Devlet memuru 2016 tarihinde KHK ile kamu görevinden çıkarıldı, 2019 yılında Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonunca söz konusu kişinin kamu görevine iade başvurusunun kabul edildi. ilgilinin 2020 ocak ayında atamasını yaparak görevine başladı. bahsi geçen personel,2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 Yılına ait yıllık izin hakkını talep ettiğini belirterek, ilgiliye söz konusu yıllara ait yıllık iznin verilmesi mümkün mü?

Cevap: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ve müteakip maddesinde ise "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun "Kararların uygulanması" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır. Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları düşer. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade başvurusu kabul edilen ilgilinin 2020 Yılı içinde göreve başladığı gün itibariyle cari yılın yıllık izin hakkına hak kazandığı, 2019 Yılına ait kullanılamayan yıllık izin hakkının 2020 Yılına devredilmesi gerektiği, - 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin haklarının düşeceği hüküm altına alındığından, 2015, 2016 ve 2017 ve 2018 Yılına ait yıllık iznin 2020 Yılında kullanılamayacağı, söz konusu yıllara ait izin hakkının düşeceği değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: OHAL kararı ile dönen memurların yıllık izin hakları nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN