Sabah memurlar: Arama ve kurtarma teknisyenleri dikkat!

Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosunda bulunan personel diğer kamu kurumlarında teknisyen kadrosuna atanabilir mi? Sabah memurlar sizlerden gelen soruları cevaplıyor

Giriş Tarihi: 16.1.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 15:24 ABONE OL
Sabah memurlar: Arama ve kurtarma teknisyenleri dikkat!

Soru: "Arama ve Kurtarma Teknisyeni" kadrosunda görev yapmaktayım Meslek Lisesinin Elektrik-Elektronik alanından mezun oldum.Çalıştığım kurumda "elektrik teknisyeni" kadrosu bulunmuyor. Başka kurumların teknisyen kadrosuna geçmem mümkün mü?

Cevap: 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Genel Yönetmeliğin 15'inci maddesinde bulunan, "Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları ...... olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler. hükmü yer almaktadır.

Bahsedilen Genel Yönetmeliğin ek 1'inci maddesi, "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir…" hükmünü; ek 3'üncü maddesinin birinci fıkrası ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmünü amirdir.

Ayrıca, 3795 sayılı "Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun"un 02/12/2016 tarihli 6764 sayılı Kanun'un 50'nci maddesi ile değişik 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, "Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara 'teknisyen'… unvanı verilir." hükmü bulunmakta olup, kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro cetvellerinde "elektrik teknisyeni" unvanlı kadro yer almamaktadır.

Mezkûr Yönetmeliğin "Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler" başlıklı 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, "Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır." hükmü getirilmiş olmakla birlikte, söz konusu hüküm hemen hemen bu şekliyle tüm kurumsal yönetmeliklerde mevcuttur.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, halen görev yaptığınız "Arama ve Kurtarma Teknisyeni" kadrosundan Kurumunuzda münhal bulunan "Teknisyen" kadrosuna atanmanızın, unvan değişikliği sınavında başarılı olmanız ve mevzuatla aranan diğer şartları taşımanız kaydıyla mümkün bulunduğu; diğer kurumlarda münhal bulunan "Teknisyen" kadrolarına naklen atanmanızın ise teknisyen kadrosunda asaleten görev yapmak suretiyle bu unvanı kazanmanız halinde mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Arama ve kurtarma teknisyenleri dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN