Sabah memurlar: Kamu kurumları dikkat! Personele eğitim süresince ücretsiz izin verilebilir mi?

Memurunuz Jean-Monnet burs programı kapsamında burs almaya hak kazanmışsa bu personele eğitim süresince ücretsiz izin verilebilir mi? Mali hakları ile derece ve kademeleri nasıl olacak? Sabah Memurlar cevaplıyor

Giriş Tarihi: 13.2.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 14:47 ABONE OL
Sabah memurlar: Kamu kurumları dikkat! Personele eğitim süresince ücretsiz izin verilebilir mi?

SORU: 2018-2019 akademik yılı Jean-Monnet burs programı kapsamında burs almaya hak kazanan memura eğitim süresince ücretli izin verilmesi mümkün mü? Verilmesi durumunda mali hakları ile derece ve kademe ilerlemelerinin uygulanması nasıl olacak?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78'inci maddesinde, mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere;

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebileceği, gerekirse bu sürenin en çok bir kat uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 79'uncu maddesinde de, "78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60'ını Kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir…Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Cumhurbaşkanınca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir..." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 80'inci maddesi uyarınca düzenlenen ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Cumhurbaşkanınca (Bakanlar Kurulu Kararı) kabul edilerek 01/02/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik"in 12'nci maddesinin (b) bendinde; "Kurumlarınca dış burslara dayanılarak,

1) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı.

2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı, ödenir." hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmeliğin 15'inci maddesinde ise; "Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder." hükmüne yer Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Jean-Monnet burs programı kapsamında burs almaya hak kazanan personelinizin, söz konusu burs programında yer alan eğitim konusunun, süresinin ve gidilecek ülkenin, Başkanlığınıza Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen kontenjanlarda bulunması halinde kontenjan kullanılarak yurtdışına gönderilmesinin Kurumunuzun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede ilgili personelin, kontenjan dahilinde yurtdışına gönderilmesi halinde, mezkur Yönetmeliğin 12'nci maddesinin b/1 bendine göre; burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı; kontenjan haricinde gönderilmesi halinde ise, aynı maddenin b/2 bendine göre her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ının ödenmesinin uygun olduğu değerlendirilmekte olup, bununla birlikte, ilgilinin eğitim süresince kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülüklerinin de devam edeceği değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Kamu kurumları dikkat! Personele eğitim süresince ücretsiz izin verilebilir mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN