Teknisyene sosyolog zammı! soruları yanıtlıyor

Teknisyen Kadrosunda görev yapan bir okurumuzun sorusunu cevaplıyor.Sizde sorularınızı gönderin Sabah Memurlar cevaplasın!

Giriş Tarihi: 16.4.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 16.4.2019 16:16
Teknisyene sosyolog zammı! Sabah Memurlar soruları yanıtlıyor

Soru: Teknik hizmetler sınıfında teknisyen kadrosunda çalışmaktayım , Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünde mezun oldum, Sosyolog kadrosuna ait zam ve tazminat ödemelerinden yararlanmam mümkün mü?

MEVZUAT!

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "III-Ortak Hükümler" bölümünün birinci fıkrasında? "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur." hükmü yer almaktadır.

22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmasına karar verilmiştir.

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin (e) bendinde? "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." düzenlemesi bulunmaktadır.

Diğer yandan, 11/05/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin "E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" bölümünün üçüncü sırasında ise, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden aybaşından geçerli olmak üzere alınacak ödeme onayı ile bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği açıklamasına yer verilmiştir.

Öte yandan, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Lisans düzeyinde öğretim" başlıklı 43 üncü maddesinin (b) bendinde? "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine? öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almıştır.

SONUÇ

Bu itibarla; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünün teknisyen kadrosunun mesleki bir üst öğrenimi olduğu yönünde karar alınması halinde, sizin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ın 4 üncü maddesinin (e) bendi hükmü gereğince sosyolog kadrosuna dair belirlenen zam ve tazminat miktarlarından yararlanabilmeniz mümkün.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Teknisyene sosyolog zammı! Sabah Memurlar soruları yanıtlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN