Muharrem Kurt

Adalet Partisi
Muharrem Kurt
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı