Ezgi Kale

Sol Parti
Ezgi Kale
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı