Remziye Yavuz

Zafer Partisi
Remziye Yavuz
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı