BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI - HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

KISALTMA : HDP GENEL BAŞKAN : PERVİN BULDAN - SEZAİ TEMELLİ KURULUŞ TARİHİ : 2012
OY ORAN SIRA
20,578 %49.2 1
BÖLGE OY ORAN SIRA
EDİNBURG B.K.
Açılan Sandık Oranı %100
707 %39.4 1
LONDRA B.K.
Açılan Sandık Oranı %100
19,871 %49.6 1
Açılan Sandık 124
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 41,816
%98.9
Geçersiz Oy 449
%1.1