Karalahana Sarması
Sofra Tarifi Sofra Dergisi
6 Kişilik
Karalahana Çorbası
Sofra Tarifi
5 Kişilik
Balkabaklı Karalahana Çorbası
Sofra Tarifi Pakize Hakan
8 Kişilik
Karalahana Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Karalahana Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Karalahana Çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Karalahana Sarması
Sofra Tarifi Sofra Dergisi
6 Kişilik
Karalahana Sarması
Sofra Tarifi Sofra Dergisi
4 Kişilik
BİZE ULAŞIN