Abbadi Ebu Asım kimdir?

Herat'ta 375 (985) yılında doğdu. Büyük dedesi Abbâd'a izâfetle Abbâdî diye tanınan Ebû Âsım Muhammed'in hayatı ve şahsiyeti hakkında en geniş bilgi, öğrencisi Ebû Sa'd'ın el-İşrâf ʿalâ ġāvâmizi'l-hükûmât adlı eserinde bulunmaktadır. Fıkıh tahsiline Herat Kadısı Ebû Mansûr el-Ezdî'nin yanında başladı ve Nîşâbur Kadısı Ebû Ömer el-Bistâmî, Ebû Tâhir ez-Ziyâdî ve Ebû İshak el-İsferâyînî gibi bilginlerin derslerine devam ederek öğrenimini tamamladı. Herat'a döndükten sonra kadı olarak görev yaptı. Resmî görevi yanı sıra birçok eser kaleme almış ve değerli öğrenciler yetiştirmiştir. Kitâbü'r-Rakm adlı eserin yazarı olan oğlu Ebü'l-Hasan el-Abbâdî ile Ebû Sa'd (Saîd) el-Herevî bunların önde gelenlerindendir. Şevval 458'de (Eylül 1606) Herat'ta öldü.

Abbâdî dikkatli bir âlim, yazdığı eserlerle Şâfiî fıkhının tedvinine ve klasik üslûp kazanmasına emeği geçmiş büyük bir hukukçu idi.

Şâfiî fıkhına dair yazdığı Edebü'l-kazâʾ, el-Mebsût, el-Hâdî ilâ mezhebi'l-ʿulemâʾ, Kitâbü'r-Redd ʿale'l-Kadî es-Semʿânî, Kitâbü'l-Miyâh, Kitâbü'l-Etʿime; Kitâbü'z-Ziyâdât, Ziyâdâtü'z-Ziyâdât ve Ṭabaḳātü'l-fuḳahâʾi'ş-Şâfiʿiyye başta gelen eserleri arasındadır. Edebü'l-kazâʾ, talebesi Ebû Sa'd tarafından el-İşrâf ʿalâ ġāvâmizi'l-hükûmât adıyla şerhedilmiştir. Ṭabaḳātü'l-fuḳahâʾi'ş-Şâfiʿiyye ise G. Vitestam tarafından yayımlanmıştır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN