Abdullah b. Büdeyl kimdir?

Huzâa kabilesinin son reisi olup Mekke fethi sırasında veya fetihten önce müslüman olduğu rivayet edilmektedir. Huneyn, Tâif ve Tebük seferlerine katıldı. Halife Osman devrinde Abdullah b. Âmir'le birlikte İsfahan halkıyla anlaşma yaptı. Sıffîn Savaşı'nda Hz. Ali taraftarı olarak sağ kanattaki piyadelere kumanda etti ve tesirli konuşmasıyla taraftarlarına cesaret verdi. Bir ara Muâviye'nin çadırına kadar sokulduysa da etrafı sarılarak öldürüldü. Savaştan sonra Şamlılar'dan kendisini tanıyan çıkmayınca, cesaret ve kahramanlığına hayran kalmış olan Muâviye bizzat gelerek Abdullah'ı teşhis etti ve "Huzâalılar'ın erkekleri bir yana, kadınları bile fırsat bulsa bizimle savaşmaktan geri kalmaz" demek suretiyle takdir duygularını ifade etti.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN