Ahmed Rakım Efendi Kimdir?

Mustafa Râkım Efendi ile karıştırılmaması için İkinci Râkım veya Küçük Râkım diye de anılmaktadır. Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Habîb Efendi'nin belirttiğine göre 1282 (1865-66) veya 1283 (1866-67) yılında İstanbul'da vefat etmiş, Şeyh Vefâ Türbesi hazîresine defnedilmiştir.

Sülüs ve nesih yazılarıyla tuğra çekmesini hattat Hâşim Efendi'den meşkederek 1840'ta icâzet aldı. İbnülemin Son Hattatlar'da, Hâşim Efendi'nin verdiği icâzetin metnini nakletmektedir. Yazılarında Mustafa Râkım Efendi'yi çokça taklit ettiği görülmektedir. Rüşdiye mekteplerinde yazı hocalığı yanında matbaalarda hattatlık da yapmıştır. Bu sebeple yazılarından pek çok matbu örnek mevcuttur. Bunlar arasında bazı delâil*lerle rüşdiye talebeleri için hazırladığı meşk*ler zikredilebilir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN