Ahmed Tekelü Kimdir?

Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nde bulunan Kanûnî Sultan Süleyman için yapılmış 933 (1527) tarihli yatağanın altın kakma sülüs yazıları ile görkemli süslemelerinin sanatkârı olduğu, yatağanın sırtındaki Ahmed Tekelü imzasından anlaşılmaktadır. Saray "ehl-i hiref"inin kuyumcular bölüğüne mensup olduğu da, muhtemelen 1533-1534 yıllarına ait, bayramda getirdiği işe in'âm* verilen usta adlarının tutulduğu bir defterde yer alan "Ahmed Tekelü, kuyumcu, 3000 akçe ve bir benek kaftan" kaydından öğrenilmektedir. Bu durumda, sarayın o döneme ait ehl-i hiref maaş defterlerinde "cemâat-ı zergerân" bölüğü ile zernişan bölüğünde adı Ahmed Gürcü olarak geçen sanatçılardan birinin Ahmed Tekelü olması gerekir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA