Ahmet Paşa Küçük Kimdir?

Doğum tarihi belli değildir. Asker olarak yetişti ve mesleğinde hızla yükseldi. IV. Murad zamanında devletin yeniden toparlanmasında ve ülke içinde asayişin sağlanmasında önemli rol oynadı. 1623'te Hâfız Ahmed Paşa kumandasında yapılan İran seferinde öncü kumandanlığı yaptı. 1627'de Sivas, 1629'da Şam, ertesi yıl da Anadolu beylerbeyiliğine getirildi ve bu eyalette baş gösteren İlyas Paşa ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildi. 1632 yılında âsiyi yakalayıp İstanbul'a gönderdi. Aynı yıl Dürzî ayaklanmalarını bastırmak için tekrar Şam valiliğine tayin edildi. Yıllardır devletin başına belâ olan ve müstakil bir devlet kurmak isteyen Ma'noğlu Fahreddin'in isyanına son verdi. Böylece Lübnan'da asayişi sağladı. Bu çok önemli hizmetlerine mükâfat olarak üç tuğlu vezirliğe yükseltildi ve IV. Murad Fahreddin'in mallarının tamamını kendisine bağışladı. 1635'te Erzurum beylerbeyi oldu ve IV. Murad'ın Revan seferine katıldı. Padişah tarafından, bir süreden beri İran'ın tehdidi altında bulunan Musul'un müdafaası ile görevlendirildi. Ancak bu vazifede fazla kalamadı, İranlılar'la yapılan savaşta Erdelân'da şehid oldu.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN