Ali b. Muhammed b. Cafer Kimdir?

Kureyş'in Abdüşems veya Abdümenâf kolundan gelen Velîd ailesine mensuptur. Bu sebeple Ali b. Velîd diye de tanınır. Suleyhî hânedanının kurucusu Ali b. Muhammed es-Suleyhî'nin yanında önemli resmî görevlerde bulunan İbrâhim b. Seleme'nin torunudur. İlk tahsilini bir İsmâilî dâî*si olan amcazadesi Ali b. Hüseyin'in yanında yaptıktan sonra Muhammed b. Ali el-Hârisî ve Ali b. Hâtim el-Hâmidî'nin öğrencisi oldu. Hârisî'nin ölümü üzerine devrin mutlak dâîsi tarafından San'a ve Hamdan başdâîliğine tayin edildi. San'a'daki Eyyûbî işgali sırasında Harâz'a kaçanlara yardımda bulunarak birçok problemlerini çözdü. Bulunduğu bölgede İsmâiliyye mezhebine girmek isteyenleri kabul etme görevi de (el-ahd ve'l-mîsâk) kendisine verildi. Dördüncü mutlak dâî olan Ali b. Hâtim'in ölümünden sonra (605/1209) mutlak dâîliğe tayin edildi. Yedi yıl süren bu görevi sırasında San'a'da kurduğu ders halkası büyük ilgi gördü ve burada birçok dâî yetiştirdi. Mezhebin yayılmasına önem vererek öğrencilerini Yemen'in dışına, Çin ve Hindistan'a kadar gönderdi. 27 Şâban 612'de (21 Aralık 1215) San'a'da öldü. Kendisinden sonra gelen nesli üç asır süre ile dâîlik işini yürüttü. Müsta'lî İsmâilîleri'nin en önemli dâîlerinden biri olan İdrîs İmâdüddin (ö. 872/1468) bu aileye mensuptur.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA