Ali el-Ala Kimdir?

Halîfetullah Ali el-A'lâ ismiyle şöhret bulan Ebü'l-Hasan-ı İsfahânî'nin, kendisini yüceltmek için, Kur'ân-ı Kerîm'de geçen el-aliyyü'l-azîm ve el-aliyyü'l-kebîr ibarelerinden faydalanarak Ali adına, "en yüce" anlamına gelen el-a'lâ sıfatını eklediği anlaşılmaktadır. Emîr Seyyid Ali ismiyle de anılmaktadır. Çok genç yaşta Fazlullah-ı Hurûfî'ye intisap etti. Fazlullah'ın katli ve Hurûfîliğin İran'da Timurlular döneminde sıkı bir takibata uğramasından sonra Suriye'ye kaçarak Şam üzerinden Anadolu'ya geçti. Anadolu'da, mensubu bulunduğu Hurûfîlik fırkasının inancını yaymak maksadıyla, Fazlullah-ı Hurûfî'nin Câvidânnâme'sini esas alarak Tevhîdnâme ve Kıyâmetnâme adlı iki manzum eser telif etti. Kardeşiyle beraber Anadolu'da çeşitli yerlere seyahatler yaparak Hurûfî inançlarını yaymaya çalıştı. Anadolu'da bulunduğu yıllarda bir süre kaldığı Hacı Bektaş Tekkesi'nde tekke mensuplarına Câvidânnâme'yi ve Hurûfî inancını "Hacı Bektâş-ı Velî tariki" olarak tanıttı. Hatta Câvidânnâme'de yer alan ve ilâhî emirleri Hurûfîlik inancına uygun bir şekilde yorumlayan bölümleri dervişlere sır olarak öğretti ve bunları gizli tutmalarını istedi. Uzun süre Anadolu'da kaldıktan sonra İran'a dönen Ali el-A'lâ, Nahcıvan yakınlarında Alıncak'ta öldü ve Fazlullah-ı Hurûfî'nin yanına defnedildi.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN