Casanova Paul kimdir?

Orléansville'de doğdu. 1920'den itibaren Collège de France'da Arapça dersleri vermeye başladı. Daha sonra Mısır'a gitti ve Mısır (Kahire) Üniversitesi tarafından Arap Dili Felsefesi (Fıkhü'l-lugati'l-Arabiyye) Kürsüsü'nde profesör olarak görevlendirildi (1925). Ertesi yıl Kahire'de öldü.

Eserleri. 1. Inventaire Sommaire de la Collection des Monnaies Musulmanes (Paris 1896). Bibliothèque Nationale'de bulunan ve daha önce Henri Lavoix'nın üzerinde çalışma yaptığı İslâmî paralar katalogudur. 2. Mohammed et la Fin du Monde (Paris 1911). İslâm akaidine göre kıyamet konusunun işlendiği bir eserdir. Casanova ayrıca Makrîzî'nin el-Hıtaṭ'ının coğrafya ile ilgili kısımlarını U. Bouriant ile birlikte Description topographique et historique de l'Egypte adıyla Fransızca'ya çevirerek cüzler halinde yayımlamıştır (MIFAO, 1893-1920). Makalelerinden bazıları da şunlardır: "Etude sur les inscriptions arabes des poids et mesures en verre", BIE, seri 3, II (1891), s. 89-121; "Notes de numismatique himyarite", Revue Numismatique, seri 3, XI (Paris 1893), s. 176-189; "Monnaie des Assassins de Perse", a.e., seri 2, XI (1893), s. 343-352; "Monnaie du Chef des Zendj (264 hégire=877-878), a.e., seri 3, XI (1893), s. 510-516; "Numismatique des Danishmendites", a.e., seri 3, XII (1894), s. 307-321, 433-460; XIII (1895), s. 389-402; XIV (1895), s. 210-230, 306-315; "Notice sur une manuscript de la secte des assassins", JA, seri 9, XI (1898), s. 151-159; "Les ispehbeds de Firîm", Braune Festschrift (1922), s. 117-126.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN