Ebu Şüca' el-İsfahani Kimdir?

Aslen İsfahanlı olup 434 (1042-43) yılında Basra'da doğdu. Tahsil hayatıyla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Basra'da kırk yılı aşkın bir süre Şâfiî fıkhı okuttu. Bazı kaynaklarda kendisine atfedilen "el-Kādî" unvanına bakılırsa bir süre kadılık yaptığı anlaşılmaktadır. Bir rivayete göre 500 (1107) yılında hayatta olan Ebû Şücâ'ın ne zaman vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Bazı yeni kaynaklarda 533-593 (1139-1197) yılları arasında yaşadığı veya 593'te (1197) öldüğü kaydedilmekteyse de bu bilgiler, Ebû Şücâ'ın kendi ifadesine dayanarak Sübkî tarafından doğum tarihi olarak verilen 434 (1042-43) yılı ile uyuşmamaktadır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN