Ebü'l-Yümn el-Uleymi Kimdir?

13 Zilkade 860'ta (13 Ekim 1456) Kudüs'te doğdu. Hz. Ömer'in soyundan olup dedelerinden Ali b. Uleym'e nisbetle Uleymî diye meşhurdur. Başta babası Kādılkudât Şemseddin Ebû Abdullah Muhammed (ö. 873/1469) olmak üzere Takıyyüddin Abdullah el-Kalkaşendî, Şehâbeddin Ahmed el-Umeyrî, Alâeddin el-Gazzî, Kādılkudât Nûreddin el-Mısrî, Burhâneddin İbrâhim el-Ensârî gibi devrin meşhur âlimlerinden fıkıh, hadis ve kıraat dersleri aldı. 880'de (1475) Mısır'a giderek Kādılkudât Bedreddin Muhammed es-Sa'dî, Mısır Abbâsî Halifesi Mütevekkil-Alellah Ebü'l-İz, Sehâvî, Celâl el-Bekrî ve diğer âlimlerden dinî ilimler tahsil etti. 889'da (1484) Filistin'e döndü, Remle'de kadı olarak göreve başladı. İki yıl sonra Kudüs, Nablus ve el-Halîl kadılıkları da onun uhdesine verildi. 922 (1516) yılına kadar Kudüs kadılığı yaptı ve daha sonra emekliye ayrılıp Mescid-i Aksâ'da kitap yazmak, ders ve fetva vermekle meşgul oldu. Kudüs'te vefat etti ve orada defnedildi. Kabri Bâbü'l-esbât'ın doğusunda Cismâniye yakınlarındadır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN