Furat b. Hayyan Kimdir?

Benî Bekr kabilesinin Benî İcl kolundan olduğu için Bekrî ve İclî, ayrıca Yeşkürî nisbeleriyle anılır. Yolları iyi bildiğinden Mekkeliler'in kervanlarına rehberlik eden Furât müslüman olmadan önce Hz. Peygamber'i hicvederdi (Merzübânî, s. 317). Bedir Gazvesi'nden sonra, Ebû Süfyân idaresinde Irak yolundan Şam'a gitmekte olan bir ticaret kervanına rehberlik etmekteydi. Hz. Peygamber'in Zeyd b. Hârise kumandasında gönderdiği seriyye (Seriyyetü'l-Karede) kervanı ele geçirdi ve bu arada Furât'ı da esir aldı. Ancak Furât, öldürülmesine karar verilmesi üzerine ensardan bazılarına müslüman olduğunu söyledi. Bu durum Hz. Peygamber'e bildirilince Resûl-i Ekrem, "Bazı kimseler vardır ki biz onların iman ettiklerine dair beyanlarına inanırız. Furât b. Hayyân da onlardan biridir" (Ebû Dâvûd, "Cihâd", 99) diyerek onu serbest bıraktı. İbn Sa'd bu olayın Hendek Gazvesi'nde meydana geldiğini söylemektedir. Bu tarihten sonra Resûl-i Ekrem'in güvenini kazanan ve şiirleriyle onu öven Furât ehl-i Suffe arasına katıldı ve İslâm dinini öğrendi. Hz. Peygamber'le birlikte gazvelere iştirak etti. Furât'a Yemâme'de 4000 dirhem geliri olan bir arazi veren Resûl-i Ekrem onu Müseylimetülkezzâb'a karşı yapılan savaşa gönderdi.

Furât Hz. Peygamber'in vefatından sonra Mekke'ye yerleştiyse de daha sonra Kûfe'ye göç etti. 16 (637) yılında Tikrît'in fethine sol kanat kumandanı olarak katıldı. İran'ın fethinde ve kisrâyı İslâmiyet'e davet için gönderilen heyetin arasında bulundu. Vefat tarihi bilinmeyen Furât'ın Mekke ve Kûfe'de soyunun devam ettiği kaydedilmektedir.

Furât Hz. Peygamber'den iki hadis rivayet etmiş, kendisinden de Hârise b. Mudarrib, Hanzale b. Rebî' ve Hasan-ı Basrî rivayette bulunmuşlardır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA