Fureki Kimdir?

408 yılının Receb ayında (Aralık 1017) Nîşâbur'da doğdu. Anne tarafından ünlü Eş'arî âlimi İbn Fûrek'in torunu olup nisbesini ondan almıştır. Bazı kaynaklarda İbn Fûrek diye de anılır. Babası yine bir Eş'ariyye âlimi olan Ebû Mansûr el-Eyyûbî'dir. Fûrekî öğrenimini Nîşâbur'da yaptı. Kelâm ilmini Ebü'l-Hasan el-Kazzâz'dan tahsil etti. İsmâil b. Abdurrahman es-Sâbûnî, Ebü'l-Hüseyin Nasr b. Abdülazîz el-Fârisî ve İbnü'l-Merzübân gibi âlimlerden de ders aldı. Ünlü sûfî Kuşeyrî'nin kızıyla evlendi. 451 (1059) yılında Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'le birlikte Bağdat'a gitti ve sultanın mektubunu Abbâsî Halifesi Kāim-Biemrillâh'a vermekle görevlendirildi. Daha sonra Bağdat'a yerleşti ve Nizâmiye Medresesi'nde dersler verdi. Yaptığı vaazların, Hanbelîler'le Eş'arîler arasında fitneye dönüşen mezhep tartışmalarının çıkmasına yol açtığı nakledilir. Fûrekî 478 yılının Şâban ayında (Aralık 1085) Bağdat'ta vefat etti ve Ebü'l-Hasan el-Eş'arî'nin kabri yanına defnedildi.

Fûrekî, mevki ve dünya malına düşkünlüğünün yanı sıra ipek elbise giymekten sakınmamak ve bid'atlara önem vermemekle itham edilirse de Hanbelîler'le Eş'arîler arasındaki tartışmaların had safhaya ulaştığı o döneme ait bu tür rivayetleri ihtiyatla karşılamak gerekir. Onun ilmî faaliyetleri, öğrencileri ve eserleri hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamakta, sadece Nizâmiye Medresesi'nde ders verdiği ve Abdülvehhâb b. Mübârek el-Enmâtî'nin kendisinden rivayette bulunduğu kaydedilmektedir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA