Ganim el-Bağdadi Kimdir?

Bağdat'ta doğdu; tahsiline bu şehrin medreselerinde başladı. Genç yaşta tasavvufa ilgi duydu. Bir süre Medâin'de ikamet etti, daha sonra Şeyh Alâeddin'in sohbetlerine katılmak üzere Antep'e gitti. Burada şeyhe on iki yıl kadar hizmette bulunarak hem zâhirî hem bâtınî ilimlerde derinleşti. 998'de (1589) Bağdat kadısı olan Rıdvan Efendi tarafından Bağdat'taki Müstansıriyye Medresesi'ne müderris olarak tayin edildi. Bu medresede uzun yıllar ders veren Gānim Efendi Bağdat ulemâsı içinde önemli yeri olan, mezhepte müctehid derecesinde bir âlimdi.

Gānim'den bahseden Atâî ve Kâtib Çelebi gibi müellifler, onun 1030 (1621) yılında Bağdat'ın Bekir Subaşı tarafından ele geçirilmesi sırasında öldürüldüğünü kaydetmekte iseler de (Zeyl-i Şekāik, II, 640; Fezleke, II, 5) bu isyanın 1032 (1623) yılında meydana geldiği (a.g.e., II, 39-40; Naîmâ, II, 266 vd.) göz önüne alınarak vefat tarihinin 1032 olduğu söylenebilir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA