Gıyâseddin Muhammed el-Halîlî kimdir ?

Tebriz'de doğdu. Hakkında yeterli bilgi yoktur. Mehdî Beyânî, hattatın Hâce Gıyâseddin Muhammed b. Ahmed el-Halîlî imzasıyla 992 (1584) tarihini taşıyan bir Kur'an'ını Kum şehrinde Ma'sûme'nin türbesinde gördüğünü bildirir (Ḫoşnüvîsân, III-IV, 1128). Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin ise hattatın İsfahan'da sülüs ve nesih yazılarda akranından ileri olduğunu, bu sebeple İran Şahı I. Tahmasb'ın Osmanlı Padişahı III. Murad'a göndereceği hediyelere ilâve olarak bir mushaf yazılmasını arzu ettiği zaman bu görevin kendisine verildiğini belirterek 983'te (1575) tamamlanan bu mushafın İstanbul'a getirildikten sonra Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin türbesine konduğunu, 979'da (1571) yazdığı kırkıncı Kur'an nüshasının da İstanbul'da Sadrazam Murad Paşa Türbesi'nde bulunduğunu söyler (Tuhfe, s. 382).

Hattatın ince bir muhakkak hattıyla yazmış olduğu 992 (1584) tarihli ve Hâce Gıyâseddin Muhammed b. Ahmed el-Halîlî et-Tebrîzî imzalı bir Kur'an nüshası halen Üsküdar'da Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde Hüdâî bölümünde bulunmaktadır (nr. 17).

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA