Air Nerededir?

Mekke gibi Medine'nin de bir harem*i vardır ve bu saha Zülhuleyfe yakınlarındaki Âir, dağıyla Uhud dağı ve Küçük Sevr dağı arasında kalan bölgedir. Âir, Mescid-i Nebevî'nin yaklaşık 8 km. güneyinde, Sevr ise 8 km. kuzeyindedir.

Sahîh-i Buhârî'de Hz. Ali'den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber, "Medine'nin Âir dağından şuraya kadar uzanan sahası haremdir. Kim Medine'nin bu haremi dahilinde Kitap ve Sünnet'e aykırı bir iş yapar veya ehl-i bid'ata yardım ederse Allah'ın azabı, meleklerin lâneti ve bütün halkın nefreti onun üzerine olsun..." ("Feżâʾilü'l-Medîne", 1) buyurmuştur. Ṣaḥîḥ-i Müslim'deki rivayette, bu hadiste "şuraya kadar uzanan saha" diye müphem bırakılan sınırın Sevr dağı olduğu ifade edilmektedir ("Ḥac", 467).

Bazı müellifler Medine'de Âir ve Sevr adında dağlar bulunmadığını, bunların Mekke civarında yer aldığını iddia ederlerse de bu yanlıştır. Çünkü Mekke'de olduğu gibi Medine civarında da Sevr ve Âir adlı dağlar vardır. Bazı âlimler Medine'nin hareminin Mekke'nin haremi gibi olmayıp harem kelimesinin Medine için tâzim ve saygı mânasında kullanıldığını, ağaç kesmek, ot yolmak ve avlanmak gibi yasakların hicretten bir müddet sonra kaldırıldığını ve bu tür faaliyetlerin serbest bırakıldığını söylerler.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA