Adiliyye nedir? Adiliyye tarikatını kim kurmuştur?

Mekke'de doğan Bedreddin el-Âdilî'nin tarikat silsilesi Sühreverdiyye'nin Büzgaşiyye şubesinin kurucusu Necîbüddin b. Büzgaş'a (ö. 678/1279) ulaşır. Bu bakımdan Âdiliyye'yi Sühreverdiyye'nin bir kolu olarak değerlendirmek mümkündür. Sohbet, biat ve zikir telkini üzerine kurulan Âdiliyye'nin bir adı da Bedriyye'dir. Bedreddin Muhammed el-Âdilî'nin Risâletü'l-ʿÂdiliyye fî beyâni'l-farḳ ve'l-cemʿ fî meẕhebi'ṣ-ṣûfiyye, el-Ḫulâṣatü'ṣ-ṣuġrâ fî maḳāṣıdi sâliki'd-dünyâ ve'l-âḫire ve Behcetü'l-esrâr adlı üç eseri vardır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA