Deccâl ne anlama gelmektedir ?

Sözlükte "çok yalan söyleyen, göz boyayan, sahtekâr" anlamına gelir. Hz. Peygamber, kendinden sonra ortaya çıkacak yalancı peygamberlerden söz ederken onlar hakkında "deccâl, kezzâb" tabirlerini kullanmıştır (Buhârî, "Fiten", 25; Müslim, "Fiten", 84). Hadis uydurmayı meslek haline getiren yalancı râvileri ifade etmek için cerh ve ta'dîl* ilminde deccâl kelimesi kullanılmıştır. Cerh lafızlarını en ağırından en hafifine doğru altı dereceye ayıran hadis tenkitçilerinden İbn Ebû Hâtim, Hatîb el-Bağdâdî, İbnü's-Salâh, Zehebî ve Zeynüddin el-Irâkī'ye göre deccâl terimi birinci derecede, İbn Hacer el-Askalânî ve Sehâvî'ye göre ise ikinci derecede ağır cerh lafızlarındandır. Buna göre deccâl olarak nitelendirilen kimsenin rivayet ettiği hadis hiçbir şekilde kullanılmaz.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA