İslâmiyet’i kabul ettiği için halk tarafından öldürülen Bizans patriği Dagātır

Hz. Peygamber komşu hükümdarları İslâm'a davet ettiği sırada Bizans İmparatoru Herakleios'a elçi olarak Dihye b. Halîfe el-Kelbî'yi göndermişti (Muharrem 7 / Mayıs 628). Dihye'nin görevi, Hz. Peygamber'in mektubunu o sıralarda Kudüs'te bulunan Herakleios'a vermesi için Busrâ valisine teslim etmekti. Dihye Busrâ'ya varınca vali onu İslâm kuvvetlerinden kaçıp Suriye'ye gelen Adî b. Hâtim ile birlikte imparatora gönderdi. Adî b. Hâtim imparatora elçinin geliş sebebini anlattı. Herakleios Hz. Peygamber'in mektubunu okuduktan sonra Rûmiye'de oturan yakın dostu Dagātır'a bu konuda bir mektup yazdı. Herakleios ayrıca Kudüs'teki idarecilere de peygamber olduğunu söyleyen bu zatın kavminden o civarda oturan biri bulunursa huzuruna getirilmesini emretti. Çok geçmeden Dagātır'ın imparatora gönderdiği cevabî mektubu geldi. İbrânîce bilen ve semavî kitapları okuyan Dagātır Herakleios'a Hz. Muhammed'in gerçek peygamber olduğunu bildiriyordu.

Bu sırada Mekke'den bir ticaret kafilesi Ebû Süfyân'ın başkanlığında Suriye'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Kafile Gazze'ye ulaştığında imparatorun adamları onları alıp Kudüs'te imparatorun huzuruna götürdüler. Herakleios otuz kişilik ticaret kafilesini Îliyâ (Kudüs) Kilisesi'nde kabul etti. Devlet erkânı ve din adamları da imparatorun etrafında sıralanmışlardı. Herakleios, Hz. Muhammed'e soyca en yakın olan kafile başkanı Ebû Süfyân'a Hz. Peygamber hakkında bazı sorular sordu ve Dihye'nin getirdiği mektubu okuttu. Daha sonra Dihye'ye Hz. Peygamber'in beklenen Allah elçisi olduğunu söyledikten sonra gidip Dagātır'ı bulmasını ve yazdığı mektubu ona vermesini söyledi. Zaten Hz. Peygamber de Dagātır'a ayrıca bir mektup yazıp Dihye'ye vermişti.

Dihye Dagātır'ın yanına varınca kendisini İslâm'a davet etti. Dagātır Hz. Peygamber'in Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu, onun sıfatlarını tanıdıklarını, ismini de kitaplarında yazılı bulduklarını söyledikten sonra Dihye'ye, "Sahibine git, benden selâm söyle ve Allah'tan başka ilâh bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna inandığımı, Îsâ'nın da Allah'ın kulu ve temiz, iffetli, dünyadan el etek çekmiş Meryem'e ilkā ettiği ruhu ve kelimesidir diye şahadet ettiğimi haber ver" dedi. Daha sonra Dagātır odasına girip üzerindeki siyah elbiseyi çıkardı ve beyaz merasim elbisesini giydi. Asâsını eline alarak kilisede toplanmış bulunan Rumlar'ın yanına gitti ve onlara şöyle söyledi: "Ey Rum cemaati! Bize Ahmed adlı peygamberden bir mektup geldi. Mektubunda bizi yüce Allah'a inanmaya davet ediyor. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur. Ahmed de Allah'ın kulu ve resulüdür." Dagātır sözlerini bitirince Rumlar hep birden üzerine atıldılar ve onu döverek öldürdüler

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA