Ahmed Paşa Camii Nerededir?

Camiin bânisi Arap lakabıyla tanınan Ahmed Paşa, XVI. yüzyılda yaşadığına ve Kıbrıs fethine katıldığına göre, caminin de aynı yüzyıl içinde inşa edilmiş olması gerekir. Ayvansarâyî Hadîkatü'l-cevâmî'de, İstanbul'da Fındıklı'daki bir çeşmenin Arap Ahmed Paşa Vakfı olarak 983'te (1575-76) yaptırıldığını bildirirken, Vefeyât-ı Selâtîn'de muhtemelen bir hata sonucu, Arap Ahmed Paşa'nın 966 (1558-59) tarihinde öldüğünü kaydetmektedir.

Lefkoşe'deki cami çeşitli tamirler görmüş ise de esas mimarisi bellidir. Cami muntazam yontulmuş kesme taşlardan yapılmış bir son cemaat yerini takip eden kubbeli bir harim mekânından ibarettir. İçten ve dıştan payandalarla takviye edilmiş duvarlar bir kare meydana getirirler. Bu kareden, dıştan sekizgen kasnaklı ve 6 m. kadar çapında olan kubbe yuvarlağına geçiş, içeride köşelerde dört tromp ile sağlanmıştır. Minare de şerefe çıkmalarındaki mukarnasları ile Türk mimarisinin klasik devresine işaret eder. Ahmed Paşa Camii Kıbrıs'ta Türk mimarisinin en başta gelen örneklerinden biridir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA