Hâris B. Fihr (benî hâris b. fihr)

Fihr Hz. Peygamber'in onuncu dedesidir. Fihr'in Hâris, Muhârib ve Gālib adlarında üç oğlu vardı. Gālib Resûl-i Ekrem'in dokuzuncu dedesidir. Hâris'in Kureyş kabilesinin atası olan Adnân'a kadar uzanan şeceresi şöyledir: Hâris b. Fihr b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead b. Adnân. Hâris b. Fihr, Câhiliye devrinde yapılan bir savaşta Kâbe'yi yıkıp taşlarını Yemen'e götürmek ve halkı hac için oraya toplamak isteyen Himyer Meliki Hassân b. Abdülcelâl'i esir almıştı.

Hâris b. Fihr oğulları, Kureyş kabilesi ve bu kabilenin diğer kolları gibi Mekke'de oturur ve ticaretle uğraşırlardı. Abdümenâfoğulları'nın Abdüddâroğulları'na karşı yaptıkları ittifaka Benî Hâris de katılmış ve birincinin safında yer almıştır (bk. HİLFÜ'l-MUTAYYEBÎN). Aşere-i mübeşşereden olan Ebû Ubeyde b. Cerrâh Hârisoğulları koluna mensuptur.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN