Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 7 Ekim’de Toplanacak

Giriş Tarihi: 6.10.2015 12:08 Güncelleme Tarihi: 6.10.2015 12:24
Süleymanpaşa Belediye Meclisi 7 Ekim’de Toplanacak
Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2015 yılı Ekim ayı meclis toplantısını 7 Ekim 2015 Çarşamba günü gerçekleştirecek.
Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda saat 10.00’da gerçekleştirilecek toplantıda 13 gündem maddesi görüşülecek. Süleymanpaşa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek meclis toplantısında görüşülecek maddeler şöyle:
“Tekirdağ Valiliği-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.09.2015 tarih ve 82648598-300-E.7611 sayılı yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda, 1715 ada, 14-16-17-22-23-24 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 04.02.2015 tarih ve 79 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararı ve 10.06.2015 tarih ve 601 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerinin 26. Maddesinin 5. ve 7. fıkralarına aykırı olduğu belirtildiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
2015 yılı Sosyo - Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansına sunulan “ ZİÇEV Fotoğraf Atölyesi ” isimli projenin belediyemiz ve ZİÇEV arasında ortak olarak uygulanmasına, (eş finansman taahhüt edilmiş ise) taahhüt edilen 10.890,40TL tutarındaki eş-finansmanın sağlanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
Şehrimizin modern ve kültürel anlamda yüzünü değiştirecek ve şehre sanatsal anlamda katkı sağlayacak üzerinde İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Andımızın bulunduğu bir Atatürk Heykelinin yapımı konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
Mülkiyeti belediyemize ait olan, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda, 1715 ada 27 nolu parselde kayıtlı 40.31metrekare yüzölçümlü taşınmazın 1715 ada, 22 ve 24 parsel numaralı bitişik sınır komşusuna satışının yapılıp, yapılmaması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1678 parsel bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 1678 parselin yolda kalan kısmı yol2 parsel ile takas işleminin yapılması talep edilmiştir. İhdas parseli A parsel 380,81m2 dir. Takasa konu yol2 parsel ise 539,20 metrekaredir. Takas işleminin yapılıp, yapılmaması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
Tapuda; Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 1161 ada 4 parsel Belediyemiz adına kayıtlı olup 2 parselle tevhidinin yapılmak üzere satışının yapılması, tevhit işleminden sonra ise yola terk işleminin yapılması talep edilmiştir. Satış işleminin yapılması için 04.03.2015 tarih ve 143 nolu Belediye Meclis Kararı alınmıştır. 03.09.2015 tarih ve 1184 sayılı Belediye Encümen kararında belediye parselinin İstanbul yoluna cepheli kıymetli bir mülk olması, satış bedelinin kat karşılığı olarak belirlenmesi halinde kat karşılığı alınabilecek bağımsız bölümün ya da takas edilebilecek kat karşılığı bağımsız bölümün olabileceği görüşü ile satışının kat karşılığı olarak değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine gönderilmesi uygun görüldüğünden konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
“30.07.2015 tarih ve 6338 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına istinaden Mülkiyeti belediyemize ait olan, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda, 1822 ada 87 ve 89 nolu parsellerin Maliye Hazinesine devir talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinin 14. fıkrası, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin (f) fıkrası, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97’nci maddesi ve Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Hizmetlerinden yararlanacaklar Belediyemizin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlü olduklarından bu hizmetlerimizden yararlanacaklardan 2016 yılı için alınacak Katı Atık toplama, taşıma hizmetleri ücret tarifelerinin uygulanması için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ (Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından Süleymanpaşa İlçe Belediye sınırları dahilindeki tüm su abonelerine ekteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsilatının yapılması, yapılan tahsilatların her ayın 20’sine kadar Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı hesabına aktarılması hususunun belirlenmesi gerekmektedir. 01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma hizmetlerinden yararlanma ücreti tarife teklifi KDV hariç ekte sunulmuş olup; konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) Türkiye sıralamasında ilk 100’e giren ve Süleymanpaşa İlçesinde ikamet eden öğrencilere Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü’nün ödül, ikramiye vb. ödemeler bütçesinden 5.000,00 TL ödül verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine istinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2016 yılı Performans Programının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
2016 Mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısı Stratejik Plan ve Performans Programı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2016 yılı bütçesinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
Belediye Meclisinin Eylül ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
Belediye Başkanlığımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz birimlerinden gelen, mecliste görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.”
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Süleymanpaşa Belediye Meclisi 7 Ekim’de Toplanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN