sabah

SABAH UYGULAMA GİZLİLİK POLİTİKASI

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık Anonim Şirketi ("Turkuvaz") tarafından sunulan Sabah mobil uygulamasını kullanımınız sırasında işlediğimiz kişisel bilgilerinize yönelik açıklamalara, bu gizlilik politikası ile ulaşabilirsiniz.

Sabah Gizlilik Politikası ("Politika"), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca Sabah mobil uygulaması aracılığıyla elde edilen verilerinizin kullanılmasına; işlenmesine ve işleme amaçlarına; aktarılmasına ve kimlere aktarıldığına; toplama yöntemi ve işlemenin hukuki sebebine yer vermektedir.

Politika Turkuvaz tarafından sunulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile doğrudan bağlantılıdır. Uygulamanın aktif bir şekilde kullanılması, politikada belirtildiği şekilde bilgilerinizin Turkuvaz tarafından toplanması ile işlenmesine izin verdiğiniz ve ilgili bütün belgeleri okuyup kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz olduğu takdirde, bize developer@tmgrup.com.tr adresinden veya (212) 300 66 66 telefon numarasından erişebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmeniz halinde kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi sağlamanız talep edilebilir.

1. Bilgilerinizin Toplanması, Kullanımı ve Kullanım Amaçları

Sabah mobil uygulamasıyla toplanan kişisel verileriniz, uygulamanın tarafınızca kullanılmasını sağlamak ve uygulamayı geliştirebilmek amacıyla;

  • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için işleme faaliyetinin zorunlu olması

kapsamında işlenmektedir.

2. Bize Ulaşın Formu

Şikâyet, öneri ve taleplerinizi "Bize Ulaşın Formu"nu kullanarak iletmek istemeniz halinde, istekte bulunan kullanıcının;

  • Kullandığı cihazın tanımlama bilgileri (ID), marka ve model bilgisi ile cihaz token (bildirim) bilgisi,
  • Hangi platformu kullanıldığı bilgisi,
  • Mobil uygulamanın hangi versiyonu kullanıldığına ilişkin bilgiler,
  • Kullandığı operatör bilgisi

hataların giderilmesi, sisteme yönelik geliştirmelerin sağlanabilmesi ve anonim istatistiklerin oluşturulmasının yanı sıra uygulama içi ayarlara ilişkin verilerin tutulabilmesi amaçları ile toplanmaktadır.

Formu kullanarak bize ulaşmanız halinde formda kullanmayı tercih ettiğiniz isim, soy isim, e-posta bilgileriniz, bize ilettiğiniz mesaj metni ve bize yazma nedeniniz ile yazma konusu tarafımızca işlenmektedir.

3. İzinler

a. Depolama

Uygulamanın cihazınızda depolama yapabilmesine ilişkin tercihiniz ''kapalı'' olarak işaretlenmiş halde gelmektedir.

Uygulama içerisinde ayarlara yönelik seçim verilerinizin kaydedilebilmesi ve istatistiksel verilerinizin cihazınızda tutulabilmesi amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla depolama izni alınmaktadır.

b. Telefon Bilgisi

Uygulamanın cihazınızda depolama yapabilmesine ilişkin tercihiniz ''kapalı'' olarak işaretlenmiş halde gelmektedir.

Uygulama içerisinde ayarlara yönelik seçim verilerinizin kaydedilebilmesi ve istatistiksel verilerinizin cihazınızda tutulabilmesi amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla depolama izni alınmaktadır.

4. Açık Rızaya Tabi Olan İşleme Faaliyetlerimiz

a. Kullanım Verileri

Uygulamanın kullanımı sırasında elde edilen kişisel verileriniz olan ziyaret ve kullandığınız cihazın tanımlama bilgileri (ID), Google'ın Gizlilik Sözleşmesi uyarınca yurtdışında bulunan geliştiricilerimiz tarafından açık rızanızı sunmanız halinde işlenecektir. Bu işlemenin amacı istatistiksel verilerin çıkarılarak uygulamamızın tarafımızca geliştirilmesidir.

b. Bilgilerinizin Paylaşım Amacı ve Paylaşıldığı Kişiler

Tarafınıza ait işlenen verileriniz, ancak uygulamanın geliştirilmesi ve sorunlarınızın giderilmesi amacıyla grup şirketlerimiz ve hissedarlarımızın yanı sıra uygulamanın size sunulması adına iş ortaklarımız ile KVKK'ya uygun şekilde paylaşılacaktır.

c. Bilgilerinize İlişkin Haklarınız

Tarafımızla paylaşılan bilgilerinizin, kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

d. Bilgilerinizin Güvenliği

Turkuvaz teknolojinin izin verdiği son seviye teknik önlemlerin yanı sıra idari önlemleri de alarak bilgilerinizi sadece uygulamanın tarafınıza sunulması adına işlemekte, bilgilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte ve bilgilerinizi güvenlikli şekilde muhafaza etmektedir.

Sabah içeriklerinde diğer internet sitelerine yönlendirilmiş linkler bulunabilir. Bağlantılı diğer internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ilgili sitenin gizlilik ve güvenlik ilkelerine tabi olacağınız için Turkuvaz ziyaretinize ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

5. Politika Değişiklikleri

Politika hukuka uygunluk adına zaman zaman değiştirilebilir veya güncellenebilir, Sabah kullanıcılarına bu sayfayı zaman zaman ziyaret etmelerini tavsiye etmekteyiz. Mobil uygulamanın kullanılması sırasında bilgilerinize, bu bilgilerin kullanımlarına veya paylaşımlarına dair esaslı bir değişiklik olduğu halde bunu tarafınıza mevcut koşullara uygun başka yollarla bildirebiliriz. Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.