Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi, 1988 yılında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasası’na bağlı olarak Bakanlar Kurulu onayı ile Lefkoşa’da kurulmuştur.

Giriş Tarihi: 23.05.2013 12:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2018 17:50
Yakın Doğu Üniversitesi, bugün 55'e yakın ülkeden gelen seçkin öğrencileriyle, uluslararası bir kimlikte; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başkenti Lefkoşa'da yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla etkinlik gösteren bir yükseköğretim kurumudur. Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği'ne (EUA), UNESCO bünyesindeki Dünya Üniversiteler Birliği'ne (IAU), Uluslararası Mühendislik Eğitimi Topluluğu (IGIP), Uluslararası Saygın Medikal Akreditasyon Sistemi (JCI) ve İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu'na (FUIW) tam üyedir.

Çağdaş bir kampüs alanı içerisinde yapılanmış olan Yakın Doğu Üniversitesi, bütün fakülteleri, yüksekokulları, enstitüleri, laboratuvarları, atölyeleri, bilgisayar merkezleri, kültür merkezleri, kütüphanesi, yurtları, olimpik kapalı yüzme havuzu ve diğer sosyal ve sportif tesisleri ile Özel Yakın Doğu İlkokulu ve Özel Yakın Doğu Koleji bir bütün oluşturmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi ile dünya sorunlarına çözüm aramaktadır.

Tüm akademik ve idari birimleriyle Yakın Doğu Üniversitesi'nin tek amacı, 15 Fakülte ve 4 Yüksekokuldaki seçkin öğrencilerine en iyi eğitim ve öğretim ortamı sağlamak yanında, onları kendine güvenen, sorumluluğunu herşeyin üzerinde tutan, akılcı, yaratıcı, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş bireyler olarak yetiştirmektir.

Yakın Doğu Üniversitesi kuruluşundan bu yana geçen ve bir kurumun tarihi bakımından son derece kısa sayılan bir zaman dilimi içerisinde olağanüstü bir hızla gelişmiş ve Kıbrıs'ın bir eğitim ve kültür merkezi olmuştur.

Okullar, Fakülteler ve Bölümler

İngilizce Hazırlık Okulu

Hemen Hemen Her Bölüm İngilizce Eğitim verdiği için hazırlık mecburidir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Bilgisayar-Enformatik Bölümü
- İşletme bölümü
- Ekonomi Bölümü
- Uluslararası İlişkiler Bölümü
- Bankacılık ve Finans Bölümü
- Avrupa Birliği İlişkileri
- İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
- Pazarlama Bölümü
- Uluslararası İşletme Bölümü
- Siyaset Bilimi Bölümü

Mühendislik Fakültesi
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
- Bilgisayar Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Biyomedikal Mühendisliği
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği
- Otomotiv Mühendisliği

Mimarlık Fakültesi
- Mimarlık
- İç Mimarlık
- Peyzaj Mimarlığı

Fen Edebiyat Fakültesi
- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
- İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
- Psikoloji Bölümü
- Matematik Bölümü

Denizcilik Fakültesi
- Güverte Bölümü
- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Hukuk Fakültesi

İletişim Fakültesi

Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1997 yılında başlayan İletişim Fakültesi kompleksi, beş katlı bir form üzerinde 7000 metrekarelik kapalı alandan oluşmaktadır.

Birbiriyle data bağlantılı 4 adet 80 ve buna ilave olarak 4 adet 50 kişilik derslik, 1 adet 40 kişilik bilgisayar laboratuarı, 30 bilgisayarlı Grafik Animasyon ve Photoshop laboratuarı, 20 kişi kapasiteli bilgisayar tabanlı Haber Ajansı, 1 Fotoğraf laboratuarı, 200 kişilik çok amaçlı planlanmış, ana rejiye bağlı TV stüdyosu ve arşivi yanı sıra, televizyon yayını için yapım ve yönetim imkânlarıyla donanmış 2 tam kapasiteli reji ve profesyonel aydınlatma sistemine sahip yayın stüdyosuyla tam bir iletişim merkezi konumunda, çağın tüm modern olanaklarıyla donatılmış bir kompleksitir

- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Bölümün Amaçları ve Hedefleri Halkla İlişkilerin psikoloji, sosyoloji, antropoloji, iletişim gibi disiplinlerden yararlanarak faaliyet göstermesi, bölüme disiplinler arası bir nitelik kazandırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması halkla ilişkilerin önemini arttırmakta ve halkla ilişkiler eğitimini daha kapsamlı bir hale sokmaktadır. İlk yıllarda sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslere ağırlık verilerek, bölüm öğrencilerinin genel kültürlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Programdaki son dönemler ise alanla ilgili uygulamalı dersleri yoğun olarak içerdiği için, bölüm öğrencileri, edindikleri teorik bilgilerini uygulama imkanı bulurlar. Öğrenciler ilk yıldan sonra, giderek artan oranda seçmeli ders alır ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme şansına sahip olurlar. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak ve araştırmalar yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Bölüm, gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık, kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkıda bulunmaktadır.

Labaratuvar ve Ekipmanlar Bölüm öğrencileri, son yarıyıla kadar, aldıkları teorik ve uygulamalı derslerin yararlanarak uygulama imkanı bulabilmektedirler. Öğrenciler ayrıca planlama, uygulama içeren dersler ve mezuniyet projeleri kapsamında halkla ilişkiler uygulamalarını gerçek anlamda hayata geçirmektedirler. İş hayatına hazırlık anlamına gelen bu çalışmalar, bölüm öğrencilerinin, takım halinde çalışmayı öğrenmesini, teori ile pratiği birleştirmeyi ve uygulamayı, kendine olan güvenin artmasını sağlamaktadır.

Bölümün içinde yer aldığı İletişim Kompleksi'nde, birbiriyle data bağlantılı 4 adet 80 ve bunlara ilaveten 4 adet 50 kişilik derslik, 1 adet 40 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 30 bilgisayarlı grafik animasyon ve photoshop laboratuvarı, 20 kişi kapasiteli bilgisayar tabanlı haber ajansı, 1 fotoğraf laboratuvarı, bir karanlık oda, 200 kişi kapasiteli seyircili ve çok amaçlı planlanmış merkezi rejiye bağlı televizyon stüdyosu ve anfinin yanı sıra, televizyon yayını için yapım ve yönetim imkanlarına sahip 2 adet reji ve profesyonel aydınlatma sistemine sahip yayın stüdyosu ve haber merkezi bulunmaktadır.

İş Olanakları Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezunları, çok geniş bir iş yelpazesinde çalışma olanağı bulabilirler. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarının, halkla ilişkiler ve/veya reklâm ajanslarında, kamu kurum ve kuruluşlarının tanıtım enformasyon veya halkla ilişkiler birimlerinde, özel sektörde yer alan işletmelerin halkla ilişkiler, tanıtım, Pazarlama veya reklamcılık ile ilgili bölümlerinde, medya kuruluşlarının tanıtım birimlerinde, turizm, bankacılık ve bunlara eklenebilecek birçok alanlarda da iş olanaklarına sahiptirler.

- Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Amaçlar ve Hedefler Radyo, sinema ve özellikle televizyon günümüzde tüm dünya toplumları üzerinde en çok etkili olan kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlarda çalışan eleman sayısı giderek artıyor. Bölümümüz öncelikle, radyo ve televizyon yayıncılığında düşünülebilecek her görev için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlıyor. Verdiğimiz eğitim, öğrencileri bir yandan teknik beceri sahibi yaparken, öte yandan onların bilgili, dünyayı kavrayabilen, toplumsal sorumluluk sahibi, meslek ahlâkını öğrenmiş çok yönlü iletişimciler olarak yetişmelerini sağlıyor. İş Olanakları Radyo, sinema ve özellikle televizyon günümüzde tüm dünya toplumları üzerinde en çok etkili olan kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlarda çalışan eleman sayısı giderek artıyor. Bölümümüz öncelikle, radyo ve televizyon yayıncılığında düşünülebilecek her görev için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlıyor. Verdiğimiz eğitim, öğrencileri bir yandan teknik beceri sahibi yaparken, öte yandan onların bilgili, dünyayı kavrayabilen, toplumsal sorumluluk sahibi, meslek ahlâkını öğrenmiş çok yönlü iletişimciler olarak yetişmelerini sağlıyor.

Bölüm Olanakları Bölümde öğrencilerin en gelişmiş olanaklarla eğitim görebilecekleri derslikler yanında, derste öğrendiklerini uygulama olanağı bulacakları laboratuarlar ve stüdyolar yer almaktadır. Bölüm öğrencileri "Yakın Doğu FM", "Yakın Doğu Tv", "Yakın Haber Gazetesi", "Yakın Doğu Haber Ajansı"de görev alarak mesleki alanda uygulama yapma şansına sahiptirler.

Bölümün içinde yer aldığı İletişim Kompleksi'nde, birbiriyle data bağlantılı 4 adet 80 ve bunlara ilaveten 4 adet 50 kişilik derslik, 1 adet 40 kişilik bilgisayar Laboratuarı, 30 bilgisayarlı grafik animasyon ve photoshop Laboratuarı, 20 kişi kapasiteli bilgisayar tabanlı haber ajansı, 1 fotoğraf Laboratuarı, bir karanlık oda, 200 kişi kapasiteli seyircili ve çok amaçlı planlanmış merkezi rejiye bağlı televizyon stüdyosu ve anfinin yanısıra, televizyon yayını için yapım ve yönetim imkânlarına sahip 2 adet reji ve profesyonel aydınlatma sistemine sahip yayın stüdyosu ve haber merkezi bulunmaktadır. 2006 yılında hizmete giren İletişim Fakültesi Kompleksi, RTC bölümünün uygulama derslerinin tüm ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak donanıma sahip oldu. KKTC'de 88.0 frekansından yıllardır ulusal düzeyde yayın yapan Yakın Doğu FM, altyapısını ve teknik olanaklarını daha da geliştirdi. 2006 yılı içinde yayın hayatına başlayan YDÜ TV, Kıbrıs çapında benzeri olmayan stüdyoları, montaj ünitesi, haber merkezi, son teknoloji ürünü kameraları ve öteki cihazlarıyla öğrencilere her olanağı sunuyor. Gerek radyo gerekse televizyon, RTC öğrencilerinin uygulama alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bölüm öğrencileri, uygulamaya yönelik çok sayıda ders yanında 6. ve 7. yarıyıldaki zorunlu "İç Staj" sayesinde, uygulamada radyo ve televizyon yayıncılığının tüm aşamalarından geçmiş olurlar.

- Gazetecilik Bölümü
Gazetecilik bölümü, basın sektörüne, mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, Gazetecilik tekniklerinde yetkinleşmiş, alanın toplumsal boyutunun idrakinde elemanlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölümü tamamlayanların, her türlü medya kuruluşunda, toplumsal yararı önde tutan başarılı çalışmalar sergilemelerini sağlayacak teorik yeterliliğe ve pratik alışkanlığa sahip kılınması hedeflenmektedir. Laboratuvar ve Ekipmanlar Bölümde öğrencilerin en gelişmiş olanaklarla eğitim görebilecekleri derslikler yanında, derste öğrendiklerini uygulama imkanı bulacakları laboratuvarlar ve stüdyolar yer almaktadır. Bölüm öğrencileri "Yakın Haber Gazetesi", "Yakın Doğu Haber Ajansı", "Yakın Doğu FM" ve "Yakın Doğu Tv"de görev alarak mesleki alanda uygulama yapma şansına sahiptirler. Bölümün içinde yer aldığı İletişim Kompleksi'nde, birbiriyle data bağlantılı 4 adet 80 ve bunlara ilaveten 4 adet 50 kişilik derslik, 1 adet 40 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 30 bilgisayarlı grafik animasyon ve photoshop laboratuvarı, 20 kişi kapasiteli bilgisayar tabanlı haber ajansı, 1 fotoğraf laboratuvarı, bir karanlık oda, 200 kişi kapasiteli seyircili ve çok amaçlı planlanmış merkezi rejiye bağlı televizyon stüdyosu ve anfinin yanı sıra, televizyon yayını için yapım ve yönetim imkanlarına sahip 2 adet reji ve profesyonel aydınlatma sistemine sahip yayın stüdyosu ve haber merkezi bulunmaktadır.

İş Olanakları Gazetecilik Bölümü mezunları, yazılı basının her alanında, resmi ve özel sektöre bağlı haber ajanslarında, radyo ve televizyonların haber merkezlerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Bölüm öğrencileri ayrıca eğitimleri boyunca KKTC ve Türkiye'deki medya kuruluşlarında staj yapma şansını bulabilmektedirler.

- Görsel İletişim Tasarımı
Bölüm Amaçları ve Hedefleri Görsel İletişim Tasarımı, teknolojinin hayatımızın tüm alanlarına girmiş olduğu çağımızda, iletişimi teknolojiyle bütünleştirerek farklı boyutlara taşımaktadır. Üniversitemizin İletişim Fakültesi'ndeki Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, temel iletişim ilkelerinin doğrultusunda; sanat ve kültür, web ve grafik tasarımı, sinema-TV, sahne ve görüntü tasarımı, multimedya dallarında çalışacak, üst düzeyde bilgi ve beceri ile donanmış, araştırmacı, yaratıcı, sürekli kendini yenileyen, girişimci ruha sahip, çok yönlü ve bağımsız düşünebilen, yetkin, kendine güvenen, toplumsal bilince ve Türk toplumunun gereksindiği niteliklere sahip, uygar, çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

İş Olanakları Görsel iletişim tasarımcıları; web tasarımı, sanat yönetmenliği, televizyon haberciliği, masa üstü yayıncılık ve halkla ilişkiler, aktüel habercilik, ileri teknolojili baskı tekniklerini ve uydu iletişimini kullanan medya ve bilişim teknolojileri vasıtasıyla veri iletişimi yapan kuruluşlarda zengin iş olanaklarına sahiptir.

Laboratuvar ve Ekipmanlar Bölümde öğrencilerin en gelişmiş olanaklarla eğitim görebilecekleri derslikler yanında, derste öğrendiklerini uygulama imkanı bulacakları laboratuvarlar ve stüdyolar yer almaktadır. Bölüm öğrencileri "Yakın Haber Gazetesi", "Yakın Doğu Haber Ajansı", "Yakın Doğu FM" ve "Yakın Doğu Tv"de görev alarak mesleki alanda uygulama yapma şansına sahiptirler.

Bölümün içinde yer aldığı İletişim Kompleksi'nde, birbiriyle data bağlantılı 4 adet 80 ve bunlara ilaveten 4 adet 50 kişilik derslik, 1 adet 40 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 30 bilgisayarlı grafik animasyon ve photoshop laboratuvarı, 20 kişi kapasiteli bilgisayar tabanlı haber ajansı, 1 fotoğraf laboratuvarı, bir karanlık oda, 200 kişi kapasiteli seyircili ve çok amaçlı planlanmış merkezi rejiye bağlı televizyon stüdyosu ve anfinin yanı sıra, televizyon yayını için yapım ve yönetim imkanlarına sahip 2 adet reji ve profesyonel aydınlatma sistemine sahip yayın stüdyosu ve haber merkezi bulunmaktadır.

Sahne Sanatları Fakültesi
- Dramatik Yazarlık
- Oyunculuk

Atatürk Eğitim Fakültesi
- İngilizce Öğretmenliği Bölümü
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
- Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
- Sınıf ögretmenliği bölümü
- Türkçe Öğretmenliği Bölümü
- Tarih Öğretmenliği Bölümü

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
- Grafik Tasarım Bölümü
- Plastik Sanatlar Bölümü (Resim, Heykel, Seramik)

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
- Turizm ve Otel İşlemeciliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
- Antrenörlük Eğitimi
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
- Spor Yöneticiliği

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Veterinerlik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

- Beslenme ve Diyetetik Bölümü
- Hemşirelik Bölümü
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
- Sağlık Kurumları Yönetimi
SON DAKİKA