SARI SAYFALAR

ÇEŞİTLİ / DUYURU
DUYURU
Sayın: Naile Suhi
Ankara ili, Çankaya ilçesi, Emek mahallesi 5932 ada 5 parselde bulunan binanın kat malikleri olarak 08.03.2016 tarihinde TAMA inşaat ile her malikin dairesinin kendi konum ve cephesinde olacak şekilde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladık.
Yapılan sözleşmeyi 15 gün içinde imzalamadığınız taktirde 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri gereğince paydaşlara satışı yapılacaktır.
İrtibat: Ali Şenay 31.Sokak No:22/11 Emek/ ANKARA 0-312-417-09-89
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 402230
SELMAR Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden
Genel Kurul Toplantına Davet
DUYURUSU
10/04/2017 tarihinde, saat:10:30'da Tersaneler Bölgesi 2.Kısım G-50 Sokak No:23 Tuzla/ İSTANBUL adresinde,
Aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014- 2015- 2016 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM:
1) Açılış, başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi.
2) 2014- 2015- 2016 yılları çalışmaları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3) Şirketin 2014- 2015- 2016 yılı Bilanço ile Kar- Zarar hesaplarının tetkiki ve onayı ile Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
4) Şirketin Tasfiyesinin görüşülmesi.
5) Yönetim Kurulunun yerine 3 yıl süre ile yeni yönetim kurulunun seçimi.
6) Dilekler ve kapanış.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:347158
SELDENİZ Sel- Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden
Genel Kurul Toplantına Davet
DUYURUSU
10/04/2017 tarihinde, saat:10:00'da Tersaneler Bölgesi 2.Kısım G-50 Sokak No:23 Tuzla/ İSTANBUL adresinde,
Aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014- 2015- 2016 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM:
1) Açılış, başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi.
2) 2014- 2015- 2016 yılları çalışmaları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3) Şirketin 2014- 2015- 2016 yılı Bilanço ile Kar- Zarar hesaplarının tetkiki ve onayı ile Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
4) Yönetim Kurulunun yerine 3 yıl süre ile yeni yönetim kurulunun seçimi.
5) Dilekler ve Kapanış.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:459599
SELTAŞ Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden
Genel Kurul Toplantına Davet
DUYURUSU
10/04/2017 tarihinde, saat:09:00'da Tersaneler Bölgesi 2.Kısım G-50 Sokak No:23 Tuzla/ İSTANBUL adresinde,
Aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014- 2015- 2016 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM:
1) Açılış, başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi.
2) 2014- 2015- 2016 yılları çalışmaları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3) Şirketin 2014- 2015- 2016 yılı Bilanço ile Kar- Zarar hesaplarının tetkiki ve onayı ile Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
4) Yönetim Kurulunun yerine 3 yıl süre ile yeni yönetim kurulunun seçimi.
5) Dilekler ve Kapanış.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:617015
ASTAŞ Aslan Tersanecilik Denizcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinden
Genel Kurul Toplantısına Davet
DUYURUSU
10/04/2017 tarihinde, saat:09:30'da Tersaneler Bölgesi 2.Kısım G-50 Sokak No:23 Tuzla/ İSTANBUL adresinde,
Aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014- 2015- 2016 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM:
1) Açılış, başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi.
2) 2014- 2015- 2016 yılları çalışmaları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3) Şirketin 2014- 2015- 2016 yılı Bilanço ile Kar- Zarar hesaplarının tetkiki ve onayı ile Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
4) Yönetim Kurulunun yerine 3 yıl süre ile yeni yönetim kurulunun seçimi.
5) Dilekler ve Kapanış.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:643313
SELTRANS Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden
Genel Kurul Toplantına Davet
DUYURUSU
10/04/2017 tarihinde, saat:11:00'da Tersaneler Bölgesi 2.Kısım G-50 Sokak No:23 Tuzla/ İSTANBUL adresinde,
Aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014- 2015- 2016 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM:
1) Açılış, başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi.
2) 2014- 2015- 2016 yılları çalışmaları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3) Şirketin 2014- 2015- 2016 yılı Bilanço ile Kar- Zarar hesaplarının tetkiki ve onayı ile Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
4) Şirketin Tasfiyesinin görüşülmesi.
5) Yönetim Kurulunun yerine 3 yıl süre ile yeni yönetim kurulunun seçimi.
6) Dilekler ve kapanış.
İLANLARDAN SEÇMELER