Hüseyin Kaya

Hüseyin Kaya

15 Eylül 2016, Perşembe

Derman kolay işimiz zor

Hudut Meksika adlı twetter hesabında FETÖ örgüt başının bir videosunda;

"Ben devleti ele geçirmenin planını 20 yaşında yaptım.Siyasi iktidarı ele geçirmekten bahsediyor ahmaklar"diyor.

Bu eski bir konuşma.Paralel yapılanmanın demokrasi havarisi kesilip Abant Toplantıları gibi gelişmiş demokrasi kriterlerini belirlemeden çok önce yapılmış ve gerçek niyeti açıklayan en önemli delil.Merak ediyorum bu video ABD 'ye gönderilen iade dosyasında yer alıyor mu?Bu ceza hukuku anlamında örgütün amacını bu tarihe kadar geri çeker.Milli iradeyi ortadan kaldırmaya yönelik çok açık bir beyan.

15 Temmuz sonrası soruşturması bayram demeden devam ediyor.Yapının en önemli adamlarından Alaaddin Kaya ifadeleri açığa çıkıyor.Her yeni delil işin nasıl içinden çıkılmaz bir hale dönüşmüş olduğunu nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Hayretler bizzat paralel yapı içinde bulunmuşların bir çoğunu da içine katmış durumda.

Spordan sanata,siyasetten yargıya,kaçakçılıktan casusluğa,sahtecilikten cinayetlere varan yaşamın her alanına sirayet etmiş bir vakıa ile yüz yüzeyiz.

Ateistlerin,teheccüde kalkanların,küfredenlerin,zikredenlerin,maaşıyla geçinenlerin,tefecilerin bir arada tutulduğu ve yapıya dahil edildiği iç içe geçmiş bir ilişkiler ağı.

Karışık mı karışık..

Bu karışık sarmal toplumsal barışı kamu düzenini tehdit etmeye devam ediyor edecek.

Mücadele yöntemi bu yapının kendine özgülüğü nedeniyle yeterince objektif kriterleri oluşturmamıza engel oluyor.

Devlet insiyatifinin son on yılında bu yapının ilgisi,bilgisi ve dahli var.Bu durum işi daha da zorlaştırıyor.Bir çok üst düzey bürokratın,siyasetçinin tasfiyesini zorlaştırıyor.

Başka bir şey daha belirtmek gerek ki o da darbe sonrası toplumun kendini koruma devletin düzeni sürdürme adına yapmış olduğu her şey bu yapı tarafından bir zülüm ve baskı olarak değerlendirilmekte ve pilot ortak olarak yapmış oldukları darbe teşebbüsünün haklılığına bir neden olarak görülmektedir.Bu değerlendirme bu yapının hedefinden vazgeçmediğinin ve yeni çalışmalar peşinde olacağının işaretidir.

Milletin sağduyusu cesareti ve sorumluğundaki üst düzey bilinci elbette sağlamdır.Bunda kuşku yok.Fakat derdin ne olduğu konusunda sağlam teşhis koyup zor olmayan ama ertelenen irade ortaya konulmaz ise aynı kararlılık görülemeyebilir.

Sorunun çözümü basittir.Eğer olup bitenler veya oldurulanlar bir "dert"olarak değerlendirilecekse dermanı kolaydır.Dertlerin dermanına ilişkin bu toprakların bu milletin sahip olduğu tecrübe ve bilgi başka hiçbir yerde yoktur.Ayrıca derdin içeriği kapsamı bize ait kavramların ve değerlerin suistimali ile şeytana rehin verilmesiyle oluşturulmuştur.Bu açıdanda derdimizin dermanı kolaydır.

Peki derdimizin dermanı kolayken işimiz neden zordur?

İşin zorluğu bu yapının dışında kalan bir çok alanı iltibasa sebep olacak şekilde kullanmış olmasından ve tahkim etmesinden kaynaklanmaktadır.

Başka bir zorluk bu yapının tasfiyesi halinin de yapıca düşünülmüş olduğu ve bu tasfiye üzerinden bile bir hamle yapma insiyatiflerinin bulunabilme ihtimalidir.

Başkaca ülkelerdeki siyasi ve ticari bağlarının devam ediyor olması gelişen siyasi durumlarla manipüle edilme riskini içermektedir.

Milletin ayrım yapmadan bir mücadele sürdürüldüğü inancına halel gelmemelidir.Mücadele yöntemleri ve neticeleri çeşitlendirilmeli ve hakkaniyete önem verilmelidir.

Bütün bu gayretlere rağmen neticenin derman olacak şekilde sonuçlanması için elbette darbe belasından kurtulmamıza sebep olan tevekkül halini hak edecek doğru duyarlılığa sahip olmayı sürdürmektir.

BİZE ULAŞIN