HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ TASARLA YARIŞMA KURALLARI

21 Ağustos 2023 ve 20 Ekim 2023 tarihleri arasında "https://www.otohaber.com.tr/" internet Sitesi (bundan sonra sadece ve kısaca "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır.) ve "https://www.otohaber.com.tr/hayalindeki-otomobili-tasarla" internet adresleri üzerinden (Bundan sonra sadece ve kısaca Otohaber yarışma sayfası olarak anılacaktır.) "HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ TASARLA" isimli bir otomobil tasarım yarışması (Bundan sonra kısaca "Yarışma" olarak anılacaktır.) düzenlenecek ve bu yarışmaya katılanlar arasında 1 kişiye tasarım, 1 kişiye sürdürülebilirlik, 1 kişiye de jüri özel ödülü verilecektir.

"https://www.otohaber.com.tr/hayalindeki-otomobili-tasarla" internet adresi üzerinden yapılacak Yarışma'ya katılacak katılımcılar, işbu katılım kurallarında yer alan kuralları/koşulları okuduklarını ve metinde belirtilen tüm kuralları kabul etmiş olduklarını peşinen kabul etmiş sayılırlar. İş bu formu dijital ortamda elektronik olarak onay vererek başvuruda bulunan kişiler Yarışma'ya katılmak için aday olduklarını (Bundan sonra "Katılımcı ve/veya Yarışmacı" olarak anılacaktır.) beyan etmiş, aşağıda belirtilen koşulları; tam ve eksiksiz bir biçimde okuduğunu, anladığını, tamamına sahip olduğunu ve bu koşullara herhangi bir itirazınızın bulunmadığını veya bulunmayacağını, iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını, aşağıda yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılacaklarını ve belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Katılımcılar, Yarışma'ya katılabilmeleri için özel olarak hazırladıkları otomobil tasarımlarını yarışma sayfasında bulunan katılım formunu doldurduktan sonra yine aynı sayfada bulunan yükleme butonu vasıtasıyla gönderebilirler.


Katılımcılar, HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ TASARLA Yarışması'na birden fazla tasarımla katılabilirler. E-Posta ve normal posta üzerinden ya da elden ulaştırılan tasarımlar yarışmaya dâhil edilmezler. Tasarımlar sadece yarışma sayfasındaki yükleme alanı üzerinden ulaştırılabilir. TURKUVAZ MEDYA GRUBU Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler veya teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler sitede gerçekleşecek yoğunluğa bağlı trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.


Yarışmaya, yarışmacılar ancak bizzat kendi yapmış oldukları tasarımlarla katılabilirler.


Tasarım yarışmasına katılan yarışmacılar, tasarımlarıyla ilgili olarak Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı şirketlere yönelebilecek her türlü hak, talep, dava, cezai işlem, idari taleplerden, müeyyidelerden sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler.


Katılımcı, bu sayfaya gönderdiği içeriğin, Yarışma şartlarına herhangi bir suretle aykırı olmayacağını ve Turkuvaz Medya Grubu ve/veya başka bir kişi veya kuruluşun markalarının itibarını zedeleyecek ve suç teşkil edecek, telif haklarını ihlal edecek, yasadışı, herhangi bir kişi ya da mülke zarar verebilecek, (gizlilik ya da kamuya açıklık hakları dâhil) başka bir kişinin yasal haklarını ihlal edecek veya tehdit içeren, silah ve patlayıcı madde yapımı, pazarlaması tavsiyesi mahiyetinde görüntü, yazı ve kültürel, etnik veya başka bir açıdan sakıncalı fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yasadışı olabilecek ya da başka bir sebepten yayınlanmaya uygun olmayan öğeler içermeyeceğini; aksi takdirde Turkuvaz Medya Grubu'nu doğacak her türlü zararın tazmini talep etme hakkını saklı tutmakla birlikte, Turkuvaz Medya Grubu'nun içeriği katılımcıya haber vermeksizin yarışma dışı bırakma hakkına sahip olduğunu onaylar, beyan ve garanti eder.


Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da sair haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, katılımcılar münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcılar sorumlu olacaktır.


Dereceye giren yarışmacılar tasarımlarının orijinal hallerini Otohaber Dergisi ve / veya https://www.otohaber.com.tr'ye göndermekle yükümlüdür. Katılımcı, gönderdiği tasarımın "https://www.otohaber.com.tr/" ve "https://www.otohaber.com.tr/hayalindeki-otomobili-tasarla" sayfalarında, Otohaber Dergisi'nde, Otohaber Dergisi'ne ait sosyal medya sayfalarında ve Turkuvaz Medya Grubu'na ait diğer mecralarda yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.

Yarışma sürecinde ve/veya sona erdikten sonra Katılımcı'ların sundukları bilgilerin doğru olmadığı ve/veya kendilerine ait olmadığı tespit edilirse, ödül kazansın kazanmasın herhangi bir şekilde hileli hareket eden ve/veya haksız yollardan herhangi bir şekilde ödül kazanan kişilerin tespit edilmesi durumunda veya Yarışma'ya katılımları Turkuvaz Medya tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiş olsa dahi bu katılımcılar yarışmadan hiçbir uyarı verilmeden diskalifiye edilebilecekleri gibi; kazandıkları tüm ödüller hiçbir uyarı yapılmaksızın iptal edilecektir.

Katılımcılar, ödül kazanmaları halinde TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından ayrıca imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.' yi de imzalayacaklardır.

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda yalnızca Tasarım ve Sürdürülebilirlik kategorilerinde birinci olan ve Jüri özel ödülünü kazanan tasarım sahiplerine detayları bilahare açıklanacak olan ödüller verilecektir.

Turkuvaz Medya tarafından daha önce düzenlenmiş yarışmalara katılıp dereceye girmiş olan kişiler bu yarışmada değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Katılımcılar, insan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmayan, gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleme ihtimali olan, kötü alışkanlıklara teşvik edici vb. nitelikteki iletilerin İnternet Sitesi editörleri tarafından değerlendirme dışı tutulacağını, bu konuda herhangi bir itiraz haklarının bulunmadığını, yarışmaya katılımdan peşinen feragat etmiş sayılacaklarını kabul etmektedirler. İletilerin içeriklerinin "uygunsuz" olup olmadığının kontrolüne ilişkin tüm yetki münhasıran TURKUVAZ MEDYA GRUBU'ndadır.

Yarışmaya katılımlar 21 Ağustos 2023 tarihinde gece saat 00.01'de başlayıp 20 Ekim 2023 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Jüri, 23-31 Ekim 2023 tarihlerinde karar verecektir. Jürinin değerlendirmesine hak kazanan tasarımlar içinde tasarım ve sürdürülebilirlik kategorilerinde birinci olan ve jüri özel ödülünü kazanan tasarımların sahipleri belirtilen ödülün sahibi olmaya hak kazanacaktır.


Yarışmaya katılım ücretsizdir.


Yarışmaya katılım sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mümkün olup, yurtdışından katılım yapılamaz. Katılan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunduğunu kabul eder. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından gerçekleştirilen katılımlar yarışmanın ödüllendirilmesi kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaklardır.

Katılımcılar, yarışmaya ilk katılımları esnasında doldurmak zorunda oldukları "katılım formlarında" cep telefon numarası ve diğer istenilen iletişim bilgilerini eksiksiz olarak belirtmekle yükümlü olacaktır. Bu nedenle, katılımcıların söz konusu iletişim bilgilerini kontrol etmeleri, tam ve eksiksiz olarak sisteme girmeleri gerekmekte olup, bu husustaki tek sorumluluk münhasıran katılımcıların kendilerine ait olacaktır. Kazanan Katılımcılara dereceleri ve ödül teslimine ilişkin bilgileri, yarışmaya girişte beyan edilen cep telefonu numaraları ve mail adresleri vasıtasıyla bildirilecektir. Bu nedenle Katılımcılar, iletiyi gönderdikleri cep telefonu numarasının ve mail adresinin ödüllerini alabilmeleri için yegâne iletişim adresleri olduğunu, cep telefonlarını sürekli olarak aranmaya açık halde bulundurmak ve cep telefonlarına ve mail adreslerine gelecek mesaj ve aramaları takip etme hususunda sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU'nun katılımcıya ödülün süresinde ve/veya hiç ulaştırılamaması nedeniyle herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını peşinen kabul etmektedirler.

TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından kazanan katılımcılara ödül teslimat bilgisi ile ilgili olarak cep telefonundan ulaşılmasını takiben, kazanan katılımcının 20 Kasım 2023 tarihine kadar TURKUVAZ MEDYA GRUBU yetkilileri ile temasa geçmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde ulaşılamayan ve/veya ulaşıldığı halde TURKUVAZ MEDYA GRUBU ile irtibata geçmeyen Katılımcı ödül hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

18 yaşından küçükler, söz konusu yarışmaya ancak ebeveynlerinin yazılı onayı katılabilir. Gerçekte 18 yaşından büyük olmayan ancak 18 yaşından büyük olduğunu beyan ederek yarışmaya katılan üyeler ödül kazansalar dahi bu haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

Jüri değerlendirmesinin sonucu ise 1-10 Kasım tarihleri arasında "https://www.otohaber.com.tr/hayalindeki-otomobili-tasarla" sayfasında ilan edilecektir.

Ödüle hak kazanan Katılımcılar, elde ettiği ödülü başka bir kişiye devredemeyeceği gibi, ödülün bir başka ürünle değiştirilmesini ya da bedeli nispetinde para olarak ödenmesini de talep edemeyecektir.

TURKUVAZ MEDYA GRUBU bünyesinde çalışan şirket personellerinin ve personellerin 3. dereceye kadar akrabalarının uygulamaya hiçbir şekilde katılım hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen şirket personellerinin veya 3. dereceye kadar akrabalarının Uygulamaya katılması ve ödül kazanmaları halinde ilgili personel veya yakınları bu haklarından feragat etmiş sayılacak olup, İnternet Sitesi ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU'na karşı herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamayacaklardır.

Katılımcı'ların Yarışma için uygunluğuna ve Yarışmacı olmalarına karar verme hak ve yetkisi münhasıran TURKUVAZ MEDYA GRUBU'na aittir. Yarışma'nın formatı, tüm içeriği, Yarışma' ya dair tüm unsurlar tek taraflı olarak TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte söz konusu ödüller her zaman TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından tek taraflı olarak değiştirebileceğini Katılımcılar kabul, beyan ve taahhüt eder. TURKUVAZ MEDYA GRUBU yarışmanın kurallarında tek taraflı takdir hakkına dayalı olarak değişiklik yapma hakkı saklı olacaktır. Turkuvaz Medya Grubu, işbu katılım koşulları çerçevesinde uygun görmediği takdirde hiçbir sebep belirtmeksizin ödül vermeme hakkına sahiptir. Turkuvaz Medya Grubu, herhangi bir zamanda Yarışma koşullarını, yarışmaya ilişkin tarihleri tek taraflı olarak değiştirme ve Yarışmayı gerekçe belirtmeksizin iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

Yukarıdaki yarışma kurallarında belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Turkuvaz Medya Grubu'nun kararları geçerlidir.

Yarışmaya katılan, yarışmaya sunacağı kişisel verilerinin işlenmesi bakımından https://www.otohaber.com.tr/hayalindeki-otomobili-tasarla/aydinlatma.html bölümünde yer alan aydınlatma metnini okuduğunu ve anladığını beyan ve kabul eder.

Yarışmaya katılan, ayrıca onay vermemiş olması halinde, kendisine sadece yarışmaya yönelik bildirim ve değişikliklerin yapılması amacıyla TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 6. maddesi (2.) fıkrası kapsamında bildirimler gönderilebileceğini bildiğini beyan eder.

MUVAFAKATNAME

21 Ağustos – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında https://www.otohaber.com.tr/ İnternet Sitesi ve https://www.otohaber.com.tr/hayalindeki-otomobili-tasarla internet adresleri üzerinden Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenecek olan "HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ TASARLA" isimli otomobil tasarım yarışmasına konu tasarım/tasarımların bizzat tarafımdan oluşturulduğunu, "HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ TASARLA" Yarışması Katılım Koşullarını okuduğumu, bu şartları anladığımı, bu şartların tamamını kabul ettiğimi, yarışmaya katılmam ile kişisel verilerimin bu kapsamda işlenebileceğini anladığımı, yarışmaya katılan tasarıma/tasarımlara ilişkin olarak gerek tarafıma ait bulunan, tasarımlarda yer alan eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden devralınmış/alınacak olduğunu taahhüt ettiğimi, tasarımların Turkuvaz Medya Grubu tarafından kullanılmasını kabul ettiğimi, muvafakat verdiğimi, Yarışmaya katılan tasarım/tasarımların hiçbir yasa hükmüne, yarışma şartlarına ve yarışma aydınlatma metnine aykırı olmadığını, kabul ve beyan ederim.

Yukarıda tarafıma açıkça bildirilmiş olan Katılım Koşullarına uyacağımı, Muvafakatname başlığı altında bildirilen hususlara ilişkin muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ADI/SOYADI :

TC Kimlik NO :

CEP TELEFONU :