"Birinci olan tasarımın sahibine, detayları bilahare açıklanacak olan ödüller verilecektir."