Hüseyin Kaya

Hüseyin Kaya

18 Eylül 2016, Pazar

Aklımız karışık gönlümüz barışık

"necip"kelimesi 15 Temmuzdan sonra sanki yeniden ana kavramlarımızdan biri oldu.

Milletler içindeki yerimizi bizi biz eden hamurun mayasını,binlerce yılın ortaya koyduğu iyiliklerin ruhsal bir aktarımla bugüne değin sürdürülmesinin ve en sonda milletin kendi kaderine ölümü pahasına sahip çıkmasının hikayesidir "necip millet"sıfatlandırması.

Yaşadığımız fitnelerin,görünürdekilerin fesadı,perde arkasındaki entrikalar dahası envai çeşit desisenin aklımızı karmakarışık ettiği bir zamanın içinden geçiyoruz.

Düne kadar dost ve yakın bildiklerimizin ihaneti sarsıyor zihinlerimizi.Emaneti teslim ettiğimiz yöneticilerin nasılda bir aldanışla malul olduklarını görüyoruz.Güvenin bu kadar boşa çıkarıldığı ve gün be gün yayıldığı başka bir diyar var mıdır? yeryüzünde.

Toplumun her kesiminden bireylerin yüzünde aklını karıştıran endişelerin izlerini görmek mümkün.

Fırsattan istifade etme de mahir leşçilerin fitnesi ayrıca midemizi bulandırıyor.

Siyaset erbabı ilim erbabı,aydın gazeteci kaç kişi bu necip milletin sağduyusuna endişesine bir şeyler söylüyor.Söyleme yetisini elinde tutuyor.

Millet beklenmeyen bir strateji cesaret ve ferasetle yangın yerine dönüşecek vatanı kanlarıyla söndürdü.

Buna rağmen milletin kafası karışık.Olup bitenlere karşı ortaya koymuş olduğu direnişin resminin nakşedilmesini istiyor vatanına.

Barış ve esenlik içinde mutlu insanlar yurdudur hakkımız.

Çok umutsuz değiliz elbette.Hatta bütün bu desiseler aklımızı bir süreliğine karıştırsa da müjdeli bir gelecek bizi beklemektedir.Hem de dört başı mamur bir gelecek.

Darbenin en ince akılla tasarlamasını, gönlün hesapsız bütün hesapları altüst eden inancı yok etmiştir.

Gönlü olmayan aklın imanı da olmazmış bir kez daha bildik.

Gönlü barışık çünkü bütün bu badirelere rağmen milletimizin bir ferdi kimseyi hor görmemiş suçluların ailelerinin kapısını sitem için dahi olsa tıklatmamıştır.Bu ne büyük bir alicenaplıktır.Bu ne şaşmaz millet terazisidir.Bu ne imrenilecek bir ruhtur.

Ve yine bu kaosa rağmen karışıklık olmamış herkesin can,mal namus emniyeti gözetilmiş bizzat kamu düzeni milletin kendi evlatlarınca gerçekleşmiştir.

Şimdi bu gönül barışıklığının aklı hızaya getirici zamanlarını yaşıyoruz.

Devlette görev alan ve bu necip milletin parçaları olan yetkililer bu milletin size öğrettiklerinin ve davranışlarındaki inceliğin,hesap sormadaki mukavemetinin ne olduğunu idrak ederek buna layık olma düsturuyla hareket etmelisiniz.

Eğriyi doğrudan ayırarak,lafı eğip bükmeden,ayrımıcılık yapmadan iltimasa düşmeden kıvırmadan hareket edilmelidir.

Mevcut yasaların düzenlemediği tanımlamadığı bir görevi,devletin milletiyle birlikte bağımsızlığını devlet tarafından aklı karıştırılmış olan ama gönlünü tertemiz barışık şehitlerimiz ve gazilerimiz ifa etmiştir.

Bu anlam ve ruha aykırı her davranış düzenleme milletin hesabını soracağı bir zamana işaret eder.Bilinmeli ki, Allah(c.c) kendisine iman etmiş bir topluluğu zayi etmez.

ÖNERİ:GİDİN DÜNYAMIZDAN

Şimdi yaşadığımız süreçte bir çok sektörde güven kaybına uğramış,çelişkiye düşmüş görevini ifa edememiş,bilerek işine geldiği gibi davranmış kamu oyu ününde olan siyasiler,gazeteciler,iş adamları,akademisyenler mevcut.

Bu kişilerin kendi iradeleri dışında bir insiyatifi beklemeden toplum önünden çekilmeleri gafletlerini ve yeteneksizliklerini veya zaafları neyse onu ortadan kaldırmaya yönelik bir pişmanlık bir erdemli davranış olarak değerlendirilecektir.Bu kendilerine ve millete duymuş oldukları saygının ve Allah karşısındaki mahcubiyetin bir ifadesi olacaktır.

Bu konuda bir iki defa hatırlatma yaptım.Yapanlar da var.Fakat kimse yerini bırakmak istemiyor.

O halde yazacağız başka çare kalmadı.

Hüseyin Gülerce,Ahmet Taşgetiren artık gazeteci olarak görev yapmayı bırakmalılar.

Erkan Tan kamu oyunun önünden çekilmelidir.

Hele daha önceki ahmaklıklarından yer devşirmeye çalışan bu parlalel yapı eskileri hiç ortalıkta dolaşmasınlar.

Kelile ve Dimne der ki,Bir ihanet eden bir daha etmekten kendini alıkoyamaz.

Bende ismini yazmadığım yazmaya devam edeceğim ahmaklar için diyorum ki,ahmaklık bir karakterdir.Kişilik bozukluğu düzelir siz düzelmezsiniz.

@avhkaya

BİZE ULAŞIN