Hüseyin Kaya

Hüseyin Kaya

10 Kasım 2016, Perşembe

Amerika seçimleri ve insanoğlunun bunalımı

45.ABD Başkanı Trump oldu.

Sayısız değerlendirme yapılıyor.

Tutarlı analiz ve genel beklentileri ters yüz eden bir tercihte bulundu ABD vatandaşları.

"Sistem sorunu" algısını bir şekilde iyi yöneten Trump, Dünya sisteminin gerçek sahiplerine bir çalım attı diyebiliriz.

"Küresel emperyalizmin iki yüzlü tebessümü"sert bir bakışa dönüşmüş olacak Trump'ın zaferiyle.

ABD vatandaşları, daha doğrusu; Amerikalı olmak isteyenlerin tercihleri bu sonuca sebep oldu.

İçe dönük bir Amerika yorumları söz konusu.Beklenti daha çok kendi yapısal sorunlarını çözen vatandaşların özgürlük ve refahını yükselten, kamu düzenini tesis eden bir doğrultuda.

Trump ilk açıklamasında bir bütün Amerikanın başkanı olacağını ifade etti.

Başarılı bir kapitalistin sistemi yeniden nasıl yapılandıracağı bir belirsizliği ortaya koymakta.

Yine aykırı söylemleri etnik ve dini yaklaşımları ilerleyen zamanlarda çok ciddi sorunların oluşmasına sebep olabilecek bir potansiyeli barındırmakta.

Daha çok üzerinde durulması gereken konular bunlar olsa gerek.

Amerikalılar mevcut algıya teslim olmayarak aslında çokta somutlaşmayacak bir irade ile "aldatıcı küresel düzen"e tepkilerini ortaya koydular.

Çaresiz ve belkide iptidai bir başkaldırıydı bu.

İnsanlığın küresel dayatma karşısındaki sonucu değiştirmeyecek cılız bir arayışını izledik.

Çünkü, baskılar, ayrımcılık, emeğin sömürülmesi, bireyin yalnızlılığı bütün bir insanoğlunun modern bunalımı bir çıkış yolu aranmasını zorunlu kılıyor.

İnsanlığın bu arayışının küçük bir talebidir ABD seçimleri diyebiliriz.

Hatta bu talebi Trump'un hayata geçireceğinden emin olmadan ortaya koymuş oldu seçmenler.

İnsanlığın bunalımından çıkması ve kendisine dayatılanı kabul etmemesine ilişkin bu tavrı umut vericidir.

Bütün bunlara rağmen Trump neden seçildi.Bu sonuç dünya ölçeğinde nelere sebep olacaktır.

Özellikle savaşların devam ede geldiği İslam coğrafyasında nasıl etkiler doğuracaktır.Ülkemizle ABD ilişkileri değişecek midir?

Yeni başkan dış politikayla ilgili olarak başka devletlerle adil bir ilişkiden bahsetti.

Bütün yönleriyle baktığımızda işlerin bizim için daha iyi olabileceğine dair somut bir veri bulunmamakta aksine daha sorunlu bir dönem yaşama ihtimalimiz mevcuttur.

Trump'un sertliğine bir süre sonra düzenin vazgeçilmez şartları da eklendiğini düşünürsek gerçekten işimiz daha zor olacağa benzer.

Ayrıca iç sorunlarımıza, FETÖ ve PKK ya yansımasınında olumsuz olacağını görmek gerek.

Dolayısıyla ABD seçimlerini iyi okuyup farklı bir tutum sergilemek önceliği Türkiye'nin kullanacağı bir inisiyatif olsa gerek.

Çok köklü bir değişiklik olmasa da herşey yeniden gözden geçirilecektir elbette.

Son söz ABD de seçimi kim kazanırsa kazansın hizmet edeceği şey insanlığın barışı, hak ve adalet değil ırkçı emperyalizmdir.

@avhkaya

BİZE ULAŞIN